Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea de posturi vacante în activitatea de Dezvoltare Tehnologică din cadrul INCDS „Marin Drăcea”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, OUG nr. 59/2000 și Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează concurs în data de 05.05.2023, orele 9:00, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante din cadrul activității de Dezvoltare:

 Subunitatea INCDS „Marin Drăcea”

Post (cod COR) perioadă nedeterminată

Post (cod COR) perioadă determinată de 6 luni

SCDEP Bistrița

1 post inginer silvic (213218)

2 posturi inginer silvic (213218)

SCDEP Oradea

1 post inginer silvic (213218)

3 posturi inginer silvic (213218)

SCDEP Pitești

3 posturi inginer silvic (213218)

SCDEP Câmpulung Moldovenesc, SCDE Roman

2 posturi inginer silvic (213218)

 

Condiţii de participare:

 

– absolvent învăţământ superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură pentru posturile de inginer silvic;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul colectiv de muncă în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea Directorului General al INCDS „Marin Drăcea” de participare la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv apt angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

            Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 02.05.2023, pe e-mail icas@icas.ro sau direct la sediul INCDS „Marin Drăcea”. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int. 123/138.