Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea de posturi vacante în activitatea de Dezvoltare Tehnologică din cadrul INCDS Marin Drăcea

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, OUG nr. 59/2000 și Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inginer silvic – specialitatea amenajarea pădurilor, în data de 30.08.2022, orele 9:00, după cum urmează:

 

– 2 posturi la SCDEP Pitești, Colectiv Amenajarea Pădurilor;

 

– 1 post la SCDEP Timișoara, Colectiv Dezvoltare.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul colectiv de muncă în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea Directorului General pentru participare la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2021/2022;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează pentru prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

            Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 25.08.2022, pe e-mail icas@icas.ro sau direct la sediul INCDS „Marin Drăcea”. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int. 123.