Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic în cadrul Biroului Relații Internationale, Marketing și Editura Silvica – Centrala INCDS

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii și OUG 59/2000-Statutul personalului silvic, organizează în data de 26.07.2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic (cod COR 213224) în cadrul Biroului Relații Internaționale, Marketing și Editura Silvică din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în specialitatea  silvicultură;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2022-2023 în vigoare;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

 

Condiţii minimale de îndeplinit:

 

–  bun cunoscător, minim al unei limbi de circulatie internațională (engleză/franceză/italiană);

 

–  bune abilități de utilizare a PC;

 

–  bun cunoscător al limbii române, bun comunicator;

 

–  cunoașterea unui program de editare imagini/text constituie un avantaj;

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie) sau adeverință de absolvire valabilă;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă, dacă e cazul;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

  Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 21.07.2023, orele 14:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240.

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.