Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post de șef deposit masă lemnoasa la SCDEP Tomnatic 10.01.2023 orele 10.00

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA- SCDEP Câmpulung Moldovenesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, OUG nr. 59/2000, H.G. nr.318/2015 și a Legii 53/2003 – Codul muncii, organizează în data de 10.01.2023 orele 10,00 concurs pentru ocuparea a unui post de șef depozit masă lemnoasă, pe durată nedeterminată, post în Statul de Funcții al SCDEP- Baza Experimentală Tomnatic, la poziția TESA TEREN – Formația de exploatare și depozitare lemn, concurs ce se va organiza la sediul Stațiunii De Cercetare Dezvoltare Experimentare Producție – Baza Experimentală Tomnatic din str. Calea Bucovinei nr. 73 bis, loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

I- Se scoate la concurs un post vacant de ”șef depozit ” masă lemnoasă (COR 132444), la Formația de Exploatare masă lemnoasă Baza Experimentală Câmpulung Moldovenesc, pe perioadă nedeterminată;

Programul de desfășurare al concursului:

 

06.01.2023, între orele 8,30 – 10,30 – verificarea de către comisia de concurs a condițiilor de participare și a documentelor depuse și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității SCDEP Câmpulung Moldovenesc;

 

06.01.2023, între orele 10,30 – 16,30 – depunerea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs la secretariatul unității, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

 

09.01.2023, între orele 8,00 – 12,00 soluționarea contestațiilor la etapa de selectare a dosarelor de concurs si afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

10.01.2023, între orele 10,00 – 12,00 -proba scrisă: test grilă și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

10.01.2023, între orele 13,00 – 15,00 – proba interviu și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

10.01.2023 -începând cu orele 16,00- depunerea contestațiilor la proba scrisă și proba interviu sub sancțiunea decăderii din acest drept;

 

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație la sediul INCDS/subunității organizatoare a concursului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.

 

16.01.2023, între orele 10,00 – 12,00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul unității;

 

16.02.2023 – afișarea rezultatelor(centralizatorul probelor) ce se va face la avizierul de la sediul SCDEP Câmpulung Moldovenesc și pe site-ul INCDS Marin Drăcea.

 

In situația în care, din motive întemeiate, comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor nu se încadrează în programul stabilit prin anunț, acesta se va decala, iar orele la care se vor susține următoarele probe sau se vor depune eventuale contestații se comunică candidaților prin afișare la avizierul de la sediul unității.

De asemenea, programul se poate decala și în situația în care nu se depun contestații.

Concluziile se comunică contestatarului în termen de 5(cinci) zile.

 

Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la avizierul de la sediul SCDEP – Câmpulung Moldovenesc și pe site-ul INCDS Marin Drăcea.

 

Dosarele de concurs nu se restituie!

 

Candidații a căror dosare sunt incomplete sau a căror documente nu corespund cu cele stabilite prin prezentul anunț, nu vor fi admiși la concurs.

Prezentul anunț va fi publicat pe site-ul INCDS Marin Drăcea și la avizierul B.E. Tomnatic.

Detalii privind bibliografia care este afișată la avizierul unități și alte relații suplimentare se pot obține la sediul S.C.D.E.P. – Baza Experimentală Tomnatic Câmpulung Moldovenesc , tel./fax 0230- 314041;314044

[…..continuarea in anuntul atasat mai jos]