Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post de inspector resurse umane la SCDEP Brașov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015,  Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează în data de 13.12.2022, ora 10:00, concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post vacant de referent/inspector resurse umane (cod COR 333304) în cadrul Secției de Cercetare -SCDEP Brașov, Faza I Promovare internă pentru salariații institutului.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licenta;

 

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul colectiv de muncă 2022-2023 în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie) sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 07.12.2022, orele 16:30 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, pe e-mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123.