Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post de Administrator baze de date în cadrul Laboratorului Management Forestier – perioada determinata

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, organizează în data de 28.04.2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator baze de date (cod COR 252101) în cadrul Laboratorului Management Forestier, CIM pe perioada determinată cu timp parțial de muncă.

  Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în domeniul informatică / matematică;

 

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul Colectiv de Muncă 2022-2023 în vigoare;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare din partea unui angajator din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 24.04.2023, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240.

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.