Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist la Baza Experimentală Mihăești din cadrul SCDEP Pitești, în data de 21.12.2023, orele 10:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015 și Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, organizează în data de 21.12.2023, orele 10:00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist la Baza Experimentală Mihăești din cadrul SCDEP Pitești.

Condiţii de participare:

– absolvent al învăţământului superior economic, cu diplomă de licență;

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare;

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

– curriculum vitae;

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

– adeverință privind vechimea în muncă;

– carte de identitate;

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

– cazier judiciar (poate fi înlocuit de o declarație pe proprie răspundere până la data încheierii CIM);

– recomandare de la un alt loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

– lucrare scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 18.12.2023, orele 16:30 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, si până la ora 23:59 pe e-mail icas@icas.ro.

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 /123,138.