Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist, cu atribuţii în activitatea de Resurse Umane, în cadrul Secției de Cercetare – SCDEP Brașov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015,  Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează în data de 14.02.2024, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist, cu atribuţii în activitatea de Resurse Umane, în cadrul Secției de Cercetare – SCDEP Brașov.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior economic, cu diploma de licenta;

 

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul colectiv de muncă 2023-2024 în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

 

– experienţa de lucru în activitatea de resurse umane constituie un avantaje;

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– adeverință privind vechimea în muncă / carnet de muncă / stagiu de cotizare;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală pentru angajare, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate;

 

– cazier judiciar (poate fi înlocuit de o declarație pe proprie răspundere până la data încheierii CIM);

 

– recomandare de la un alt loc de muncă / de la unitatea de învățământ absolvită din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS Marin Drăcea loc. Voluntari, Bd. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 06.02.2024, orele 16:30 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, pe e-mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123 sau 138.