Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic stagiar

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – organizează în data de 17.01.2024, orele 10:00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic stagiar pentru activitatea de Cercetare-Dezvoltare în cadrul Compartimentului Juridic din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior cu diplomă de licență al unei facultăți de drept;

 

– nu se află în cazuri de nedemnitate prevăzute de legea 514/2003;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”, afișată pe site-ul www.icas.ro.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

-cerere prin care se solicită aprobarea Directorului General pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae;

 

– diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă/stagiul de cotizare;

 

– cazier judiciar;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la un alt loc de muncă/de la unitatea de învățământ absolvită din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs :

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor nr. 128,  jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de până la trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 11.01.2024 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240 sau pe  e-mail icas@icas.ro (cu prezentarea documentelor originale în ziua participării la concurs, pentru conformitate).

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare, Resurse Umane, telefon: 0213503238/int. 123, 138.