Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor intern în cadrul compartimentului audit intern din centrala incds ”Marin Drăcea”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – organizează în data de 12.02.2024 orele 10:00 concurs pentru ocuparea unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare :

 

– absolvent al învăţământului superior cu diplomă de licență în domeniul economic;

 

– 4 ani vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei (conform Anexei nr.3a2 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare);

 

– aviz favorabil pentru participare la concurs acordat de către Compartimentul Audit Intern din cadrul INCDS ”Marin Drăcea”, conform Legii 672/2002, art. 20, alin.(2);

 

– conform „Procedurii de recrutare, selectie și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”, afișată pe site-ul www.icas.ro.

Dosarul de concurs va cuprinde :

 

-cerere prin care se solicită aprobarea directorului general pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae;

 

– diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– aviz favorabil din partea Compartimentului Audit Intern din cadrul INCDS ”Marin Drăcea”, prevăzut la condițiile de participare;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– cazier judiciar;

 

– declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– scrisoare de recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs :

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de până la trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 06.02.2024, orele 16:00 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, si până la ora 23:59 pe  e-mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int.123, 138.