Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de inginer silvic în cadrul Biroului Producție din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG 318/2015, Legii 53/2003 – Codul Muncii și OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic, organizează în data de 25.01.2024, orele 1000, concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de inginer silvic (COR 213224) în cadrul Biroului Producție din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură;

– minim 1 an vechime în funcția de inginer silvic, conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2023-2024 în vigoare;

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul European, semnat și datat;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– cazier judiciar;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor nr.128, județul Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 19.01.2024, la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240 sau pe eMail: icas@icas.ro

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123,138.