Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea a unei poziții de inginer protecția mediului la SCDEP Brașov, în cadrul contractului „Servicii pentru elaborarea studiului privind reactualizarea delimitării fondurilor cinegetice în România”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, organizează în data de de 12.09.2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea unei poziții de inginer în protecția mediului (cod COR 214305) în cadrul contractului de „Servicii pentru elaborarea studiului privind reactualizarea delimitării fondurilor cinegetice în România, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. III din Legea nr. 13/2020, de modificare și completare a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare” la SCDEP Brașov din cadrul INCDS „Marin Drăcea”, contract pe perioada determinata de 1 an.

 Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diplomă de licență în ingineria mediului;

 

– conform prevederilor Anexei 3 a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2023-2024 în vigoare;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie) sau adeverință de absolvire valabilă;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă, dacă e cazul;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 zile de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 07.09.2023, orele 14:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, email icas@icas.ro, tel. 0213503238, 021/3503240.

 

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.