Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post de Șef de district în cadrul Bazei Experimentale Lechința – SCDEP Bistrița

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG 318/2015, Legii 53/2003 – Codul Muncii și OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic, organizează în data de 11.03.2024, orele 1000, concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic – Șef District  (COR 131107) în cadrul Bazei Experimentale Lechința – SCDEP Bistrița a INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul European, semnat și datat;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– cazier judiciar;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor nr.128, județul Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 07.03.2024, la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240 sau pe eMail: icas@icas.ro

 

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123,138.