Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunţ pentru publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare pepiniera Bolotești”, propus a fi amplasat în comuna Bolotești, satul Bolotești, T2, P42, 43, u.a. 145 P, parcela 145, UP I Bolotești, județul Vrancea.

ANUNȚ PUBLIC
privind Decizia Etapei de Încadrare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” – Baza Experimentală Vidra, titular al proiectului “Modernizare pepiniera Bolotești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare pepiniera Bolotești”, propus a fi amplasat în comuna Bolotești, satul Bolotești, T2, P42, 43, u.a. 145 P, parcela 145, UP I Bolotești, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, strada Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni – joi , între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.