Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

ANUNȚ LA FINALIZAREA PROIECTULUI

Data: 31.05.2023

„Creșterea Competitivității Economice a Sectorului Forestier și a Calității Vieții prin Transfer de Cunoștințe, Tehnologie și Competențe CDI – CRESFORLIFE”

ID P_40_380, cod SMIS2014+ 105506

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea”, cu sediul în Voluntari, Bulevardul Eroilor nr. 128, anunță finalizarea proiectului „Creșterea Competitivității Economice a Sectorului Forestier și a Calității Vieții prin Transfer de Cunoștințe, Tehnologie și Competențe CDI – Cresforlife”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 15/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

 

Scopul proiectului: Asigurarea creșterii impactului activităților economice din domeniul forestier printr-un un transfer mai bun de cunoaștere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic, realizându-se dezvoltarea  unui sector forestier puternic şi dinamic, bazat pe sursă de materie primă regenerabilă.

 

Obiectivul major al proiectului: Creşterea capacităţii şi competitivității economice a întreprinselor din sectorul forestier pe baza  furnizării serviciilor şi beneficiilor multiple pe care pădurea şi silvicultura durabilă le asigură societăţii româneşti.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Finanţarea accesului unor întreprinderi din sectorul forestier la expertiză extinsă şi la facilităţile INCDS “Marin Drăcea” de a transfera rezultatele cercetărilor şi competenţa către aceste întreprinderi care îşi dezvoltă afaceri de piaţă şi de a dezvolta cercetări în colaborare efectivă cu acestea;

2.Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier românesc prin transferul de cunoştinţe științifice şi tehnologie la nivel local, regional şi naţional;

  1. Creşterea calităţii sociale prin transferul de soluţii practice şi tehnologii avansate (valoroase) capabile să genereze beneficii sociale directe la nivel local, regional, național şi internațional.

 

In cadrul proiectului au fost încheiate un număr de 23 de contracte subsidiare, din care 13 contracte de tip C „Transfer de abilitați/competente de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării” si 10 contracte de tip D  „Activitati de cercetare industriala și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere”.

 

Rezultatele obținute prin implementarea acestora constau în: tehnologii transferate, soluții aplicate, modele dezvoltate, metode valorificate si publicații.

 

Valoarea totală a proiectului este de: 17.931.250,00 lei.

 

Asistenţa financiară nerambursabilă este de 13.216.250,00 lei din care 11.064.644,50 lei finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  şi 2.151.605,50 lei din bugetul naţional.

 

Perioada de derulare: 01.09.2016 – 31.05.2023.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

 

Date de contact: Director Proiect CS I dr. Ovidiu BADEA, tel. 0213503238, fax 0213503245, e-mail: obadea@icas.ro, website proiect www.cresforlife-incds.ro