Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 4089/27.02.2024

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Drăcea, având sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod poștal 077190.

 

Denumire contract/procedura: Servicii pentru evenimente și excursii în Brașov, România, în vederea desfășurării conferinței ,,IUFRO Seed Orchards Conference”, organizată de către INCDS Marin Drăcea (anunțuri publicitare nr. 2243/05.02.2024 și 2935/13.02.2024), structurate după cum urmează:

 

LOT I: Servicii organizare conferință ,,IUFRO Seed Orchards Conference” in Brașov, România în perioada 20-24.05.2024

 

Cod CPV: 79952000-2 ,,Servicii pentru evenimente”

 

LOT II: Servicii organizare excursii în teren în 22-23.05.2024

 

Cod CPV: 60130000-8 „Servicii de transport rutier specializat de pasageri cu autocar sau microbuz”

În acest scop se va incheia un contract de prestări servicii valabil 5 luni de la data semnării acestuia sau pana la data îndeplinirii integrale a obligațiilor asumate de către părți, pentru fiecare dinte loturile sus-menționate.

 

Valoare estimată: 192.000,00 lei fără TVA, structurată astfel: LOT I: 173.000,00 lei, fără TVA;

 

LOT II: 19.000,00 lei, fără TVA.

 

Criterii adjudecare: ,,prețul cel mai scăzut”

 

Operatorii economici declarați câștigători și valoarea contractelor atribuite: LOT I: ARO-PALACES.A. BRASOV la valoarea de 169.336,70 lei fără TVA. LOT II: MICOMIS TRAVEL&TOURS SRL la valoarea de 18.908,16 lei fără TVA