Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț atribuire nr. 1541/25.01.2024Achiziţia de servicii de medicina muncii pentru angajaţii INCDS – „Marin Drăcea”

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1541/25.01.2024

 

 Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

Denumire contract/procedura:Achiziţia de servicii de medicina muncii pentru angajaţii INCDS – „Marin Drăcea”

CPV: 85147000-1 „Servicii de medicina muncii”

Valoare estimata (lei, exclusiv TVA): 380.000,00 lei;

Valoare ofertata (lei, exclusiv TVA): 379.200,00 lei;

Descriere contract:

Autoritatea contarctanta a solicitat servicii medicale şi de medicina muncii prevăzute de legislația în vigoare pentru salariatii INCDS – „Marin Drăcea” pentru:

1.Servicii medicale profilactice – prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor, conform specificatiilor art.8 din HG nr.355/2007;

2.Examene medicale specifice protecţiei maternităţii – în conformitate cu prevederile OUG nr.96/2003şi a Normelor Metodologice de aplicare a acestora;

3.Examene medicale identificate – ca urmare a întocmirii Fişei de expunere la riscuri specifice diferitelor compartimente (ex. lucrul la înălţime, arhivă etc);

4.Servicii medicale generale şi de specialitate, după caz.

Procedura de achiziţie publică s-a organizat în conformitate cu Normele interne de organizare a achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice avand valoarea estimata sub pragul prevazut la art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 (vers. 4).

Criterii adjudecare: „pretul cel mai scazut”

Operatorul economic declarat castigator: REŢEAUA DE SĂNĂTATE MEDLIFE S.A.