Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț atribuire nr.  17087/29.08.2023 – „Servicii de organizare evenimente in Bucuresti, Romania, în vederea desfasurarii conferinţei internaţionale „Forest science for people and societal challenges The 90th „Marin Drăcea” INCDS Anniversary”.

ANUNT DE ATRIBUIRE

Nr. 17087/29.08.2023

 

 Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

Denumire contract/procedura:„Servicii de organizare evenimente in Bucuresti, Romania, în vederea desfasurarii conferinţei internaţionale „Forest science for people and societal challenges The 90th „Marin Drăcea” INCDS Anniversary”.

CPV: 79952000-2 „Servicii pentru evenimente”.

Valoare estimata (lei, exclusiv TVA): 290.000,00 lei;

Valoare ofertata (lei, exclusiv TVA): 287.169,88 lei;

Descriere contract:

Autoritatea contarctanta a solicitat servicii de organizare evenimente in Bucuresti, Romania, în vederea desfasurarii conferinţei stiintifice internaţionale „Forest science for people and societal challenges The 90th „Marin Drăcea” INCDS Anniversary”.

In acest scop s-a incheiat un contract de prestari servicii valabil 3 luni de la data semnarii acestuia sau pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor asumate de catre parti.

Criterii adjudecare: „pretul cel mai scazut”

Operatorul economic declarat castigator: Radisson Blu & Park Inn by Radisson Hotel Bucharest – Nemo Investment Vehicle SA.