Departamentul pentru Inventar Forestier Naţional

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Inventar Forestier Naţional

Activitate

Inventarul forestier naţional (IFN) este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere prin inventarierea statistică a vegetaţiei forestiere de pe întreg teritoriul ţării. El trebuie să satisfacă nevoia de informaţii tot mai numeroase despre păduri a factorilor de decizie din silvicultură, pe baza cărora aceştia să elaboreze politica forestieră naţională, să exprime şi să transpună această politică prin legislaţie şi programe forestiere adecvate, să elaboreze prognoze, programe şi strategii de dezvoltare a sectorului forestier şi să fundamenteze deciziile şi măsurile de gestionare durabilă a pădurilor.

Principala sarcină a IFN constă în desfăşurarea la nivel naţional a activităţilor de colectare, stocare, gestionare, prelucrare şi analiză a datelor şi informaţiilor privind resursele forestiere şi de a publica rezultatele analizelor respective. De asemenea, întocmeşte studii şi prognoze privind evoluţia resurselor forestiere şi dezvoltarea sectorului forestier care să fie utilizate, cu precădere, în procesele de elaborare a politicii forestiere şi de cooperare intersectorială.

IFN este proiectat ca un inventar forestier continuu, bazat pe metoda de eşantionare sistematică, combinată şi multistagială şi se realizează cu o periodicitate de 5 ani. Finanţarea activităţii IFN este asigurată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

IFN este principalul furnizor de date pentru  raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor, conform angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul Conferinţei Ministeriale pentru protecţia pădurilor în Europa. El furnizează, de asemenea, date indispensabile  raportărilor pentru evaluarea resurselor forestiere, realizată periodic de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbarea climei/Protocolul de la Kyoto şi pentru Convenţia  privind diversitatea biologică.

Activitatea Serviciul IFN din cadrul ICAS este deosebit de complexă, de la culegerea unui număr impresionant de date de teren (despre arbori, arborete, staţiuni forestiere, biodiversitate etc.) la analize GIS şi fotogrammetrie digitală, analize de laborator şi prelucrarea statistică a unui volum imens de date.

Serviciul IFN este organizat pe 3 birouri:

 • I - Biroul metode şi modele de inventariere;
 • II - Biroul fotogrammetrie digitală, fotointerpretare şi GIS;
 • III - Biroul logistică şi baze de date.

Biroul metode şi modele IFN

Are ca sarcină principală perfecţionarea proiectului IFN şi este responsabil pentru culegerea datelor de teren şi asigurarea calităţii acestora.

 • elaborarea  şi  dezvoltarea  modelelor  şi  algoritmilor  de  lucru  IFN, utilizând  concepte statistico-matematice
 • elaborarea instrucţiunilor de teren, stabilirea parametrilor de măsurat, elaborarea metodelor de evaluare şi control
 • colectarea datelor de teren, organizarea şi realizarea instructajelor pentru echipele de teren
 • procesarea, analiza şi diseminarea rezultatelor obţinute
 • stabilirea metodelor de măsurare a parametrilor pentru aspecte noi (biodiversitate, stocarea carbonului etc.)
 • armonizarea IFN cu inventarele forestiere realizate în ţările Uniunii Europene 

Biroul fotogrametrie digitală, fotointerpretare şi GIS 

Are ca obiect de activitate, în principal, interpretarea surselor cartografice şi crearea bazelor de date GIS utilizate în IFN. 

 • elaborarea  şi  dezvoltarea  metodelor de fotointerpretare pe fotogramele aeriene şi pe ortofotoplanuri, pentru furnizarea a cât mai multe date despre vegetaţia forestieră din România
 • furnizarea datelor iniţiale despre sondajele şi suprafeţele de probă IFN
 • furnizarea datelor despre utilizarea terenurilor şi schimbarea utilizării terenurilor din ţara noastră
 • realizarea bazei de date GIS pentru IFN

Biroul logistică şi baze de date

Are sarcini deosebit de importante pentru desfăşurarea normală a activităţii Serviciului IFN. Realizarea inventarului forestier la nivelul întregii ţări reprezintă o provocare în ceea ce priveşte asigurarea logisticii, planificării şi desfăşurării corespunzătoare a lucrărilor IFN.

Domeniile prioritare de lucru sunt:

 • procurarea de instrumente de măsură şi echipamente de lucru, a hardware şi software corespunzătoare
 • elaborarea de software specializat pentru introducerea datelor de teren, inclusiv pentru verificarea acestora (verosimilitate, dacă sunt complete etc.)
 • pregătirea şi actualizarea tuturor fişelor de măsurători (digitale şi analogice) necesare, asigurarea instrumentelor şi a altor facilităţi pentru munca de teren,  hardware şi software specifice
 • transferul, verificarea, stocarea şi realizarea copiilor de siguranţă ale datelor de teren
 • participarea la prelucarea şi interpretarea statistică a datelor şi informaţiilor IFN

Resurse

Resurse Umane

În cadrul Serviciului IFN îşi desfăşoară activitatea 64 de angajaţi, atât în centrala ICAS cât şi în sediile a 12 subunităţi ICAS din teritoriu. 45 au studii superioare şi 16 au studii medii.

Resurse Materiale

Personalul IFN dispune de instrumente şi echipamente de lucru moderne, de ultimă generaţie, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora.

Astfel, echipele de teren sunt dotate cu GPS, Vertex III, Tablet PC, burghie Pressler, clupe, maşini de teren etc.

Datele culese sunt stocate folosind un sistem de gestiune a bazelor de date Oracle, iar la prelucrarea lor se foloseşte un sistem de analiză statistică specializat (SAS).

Mai multe detalii găsiţi pe website-ul Inventarul Forestier Naţional.

 

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"