Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea funcției de director general

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” are sediul în orașul Voluntari, județul Ilfov, Bulevardul Eroilor nr. 128.

 

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, de interes public și naţional, în conformitate cu prevederile din Anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 318 din 6 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, ca institut naţional de cercetare-dezvoltarepublicată în Monitorul Oficial al României nr. 351 din 21 mai 2015, Partea I.

 

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.

 

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Programul de desfășurare a concursului:

 

Acțiuni

Termen limită

Publicarea anunțului pentru concurs

15.03.2023

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

28.04.2023

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

08.05.2023

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor – etapa II / faza I

15.05.2023

Data pentru realizarea interviului: – etapa II / faza II

26.05.2023

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

16.06.2023

 

Locul de desfășurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – București, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum și pe paginile de internet: https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ și https://www.icas.ro/.

 

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: secretariat.ditt@research.gov.ro.