Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unor posturi de inginer silvic la activitatea de Dezvoltare Tehnologică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015, OUG nr. 59/2000 și Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează concurs în data de 28.07.2023, orele 9:00, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante din cadrul activității de Dezvoltare:

 Subunitatea INCDS „Marin Drăcea”

Post (cod COR) perioadă nedeterminată

Post (cod COR) perioadă determinată

SCDEP Bistrița

1 post inginer silvic (213218) – 6 luni

SCDEP Oradea

1 post inginer silvic (213218) – 6 luni

SCDEP Pitești

3 posturi inginer silvic (213218)

SCDEP Câmpulung Moldovenesc, SCDE Roman

1 post inginer silvic (213218)

2 posturi inginer silvic (213218) – 5 luni

SCDEP Craiova

1 post inginer silvic (213218)

3 posturi inginer silvic (213218) – 6 luni

Condiţii de participare:

 

– absolvent învăţământ superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul colectiv de muncă în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea Directorului General al INCDS „Marin Drăcea” de participare la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv apt angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

            Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se fac până la data de 24.07.2023, pe e-mail icas@icas.ro sau direct la sediul INCDS „Marin Drăcea”. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int. 123/138.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 27.09.2022, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, si până la ora 23:59 pe e-mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123.