Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post de BIOLOG la SCDEP Pitești

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015 și Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), organizează în data de 30.09.2022 orele 9,00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de biolog pentru o perioadă determinată, de 6 luni, cu fracțiune de normă, de 4 ore/zi, în cadrul SCDEP Pitești.

Condiţii de participare:

 

–  absolvent al învățământului superior, cu diploma de licență în domeniul biologie;

 

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul colectiv de muncă 2022-2023 în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie) sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 27.09.2022, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, si până la ora 23:59 pe e-mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123.