Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic în cadrul Colectivului de Cercetare Timișoara, SCDEP Timișoara.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, OUG 59/2000, organizează în data de 19.02.2024, orele 1000, concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic (cod COR 213252) în cadrul Colectivului de Cercetare Timișoara, SCDEP Timișoara.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior cu diplomă de licență în domeniul silvicultură/forestier;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare;

 

– experiența sau cunoștințe avansate în domeniul ecologiei forestiere/dendrologiei constituie avantaj.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă sau stagiul de cotizare emis de CNPP;

 

– carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d;

 

– recomandare de la un loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenții care se încadrează pentru prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învățământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se desfăşoară la sediul INCDS „Marin Drăcea” din  Voluntari, Bdul. Eroilor nr.128, județul Ilfov.

 

Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 14.02.2024, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea” sau electronic la adresa de eMail icas@icas.ro .

 

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123,138.