Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inginer chimist în cadrul Laboratorului de Analize Soluri, SCDEP Brașov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015 și  Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii organizează în data de 03.11.2023, orele 900, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inginer chimist (cod COR 214513) în cadrul Laboratorului de Analize Soluri, SCDEP Brașov.

 Condiţii de participare:

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în specialitatea  inginerie chimică;

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare;

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

– curriculum vitae, modelul european;

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare sau adeverință de absolvire valabilă;

– adeverinţă privind vechimea în muncă, dacă e cazul;

– carte de identitate;

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează pentru prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

– lucrare scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 31.10.2023, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240.

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 /123;138.