Forest Science for people and societal challenges The 90th “Marin Drăcea” INCDS Anniversary

Learn more

Anunţ pentru publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului – U.P. I Tesla Baza Experimentală Săcele”, situat în Jud. Braşov, pe raza UAT Săcele – de adoptare cu de mediu.

INCDS MARIN DRĂCEA prin Baza Experimentală Săcele, cu sediul în jud. Braşov, mun. Săcele, str. Ogrăzii, nr. 22, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare emisă de APM Braşov pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului roman constituit în U.P. I Tesla – de adoptare cu de mediu.

Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, Mun. Brașov sau pe site-ul APM Brașov http://apmbv.anpm.ro.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, Mun. Brașov (fax: 0268/419013, e-mail office@apmbv.anpm.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.