Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

3 August 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de padurar la BE Tomnatic-SCDEP Campulung Moldovenesc

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015 și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 29.03.2021 orele 10:00 concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de pădurar  (cod COR 314311) la BE Tomnatic – Districtul 1 Demacușa din cadrul SCDEP Câmpulung Moldovenesc.

 Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

- să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris și vorbit;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să aibă o stare de sănătate fizică și psihică avizată medical, corespunzătoare funcției de „pădurar”;

- să fie absolvent al unuia dintre următoarele niveluri de învățământ (cu diplomă sau echivalentă – adeverință valabilă): al învățământului liceal tehnologic, al învățământului profesional tehnic și al învățământului postliceal tehnic organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură; al învățământului secundar superior organizat pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură sau al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesionala a adulților, cu calificări certificate potrivit Cadrului național al calificărilor – conform Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 4 alin. (2) lit. d), e), și f), în vigoare; studiile să fie absolvite în cadrul unei instituții de învățământ cu profil silvic, acreditată, recunoscută în România;

- să nu fi primit sancțiuni la locul de muncă anterior în ultimele 12 luni.

- să aibă gradul profesional de „pădurar debutant” sau să îndeplinească condițiile minime pentru obținerea acestui grad profesional potrivit legii (Ordonanței de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, în vigoare);

- să aibă diplomă/certificat de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi cel de mânuire a armamentului;

- să aibă cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu;

- certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

- să nu se afle în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă al Institututlui Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în vigoare, la data încheierii contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului/examenului este declarat admis; 

  Dosarul de concurs se depune până pe data de 22.03.2021, ora 14:00 la Secretariatul Centralei INCDS „Marin Drăcea” sau pe email icas@icas.ro și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

- cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs, cu specificarea concretă a postului pentru care se candidează, în original;

- carte de identitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

- curriculum vitae în format europass, semnat și datat, în original;

- diplomă sau adeverință valabilă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare, împreună cu suplimentul descriptiv, în vederea verificării competențelor profesionale dobândite (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

- decizia, actul adițional la contractul individual de muncă sau alt document din care să reiasă că i s-a acordat gradul profesional actual, respectiv gradația actuală, dacă acestea au fost deja obţinute (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat) iar dacă nu au fost obţinute se va depune o declarație pe proprie raspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute la art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, din care să reiasă faptul că nu a obtinut grad profesional sau gradaţie;

- diplomă de absolvire sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare ,, Agent de securitate”, precum şi cel de mânuire a armamentului;

- certificat de căsătorie sau alte acte, doar dacă numele de pe documentele depuse la dosar este diferit de cel de pe actul de indentitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

- carnet de muncă – integral- (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat), iar pentru perioada de după 01.01.2011 raport per salariat din aplicația REVISAL, sau (valabil pentru ambele perioade – înainte și după 01.01.2011) adeverință privind vechimea în muncă și în specialitate (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat). Dacă există perioade nelucrate sau există întreruperi în activitate se va depune o declarație pe proprie raspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute la art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, din care să reiasă faptul că nu a desfășurat activitate în baza unui contract individual de muncă în acea perioadă sau motivul pentru care nu se pot prezenta documentele solicitate (declarație în original);

- certificat de cazier judiciar în original;

- adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare pe postul pentru care candidează, în original;

- recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral precum și absența sancțiunilor disciplinare în ultimele 12 luni, sau de la unitatea de învățământ absolvită, pentru absolvenții care se încadrează prima dată plus alte documente din care să reiasă pregatirea profesională suplimentară în domeniul postului pentru care candidează, în copie certificată „conform cu originalul”, semnate în original de candidat;

- dovada de la fostul angajator (ultimul loc de muncă) din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc, conform Legii 22/1969,, natura acestora și dacă ele au fost acoperite (copie certificată „conform cu originalul”, semnată în original de candidat);

- declarația de incompatibilitate (Anexa nr. 9 din Contractul Colectiv de Muncă al Institututlui Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în vigoare), se va pune la dispozitie de către Compartimentul Resurse Umane și se va completa de către candidat la data încheierii contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului/examenului, acesta a fost declarat admis.

Documentele depuse la dosar nu se restituie.

 Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 Dosarul de concurs nu va conține decât documentele solicitate. Alte documente depuse nu se vor lua în considerare, iar lipsa unui document solicitat implică respingerea candidatului.

 După depunerea și înregistrarea dosarului de concurs nu se acceptă completarea acestuia.

 Concursul/examenul se va desfășura la sediul Centralei INCDS „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor nr. 128, Voluntari, Jud. Ilfov în data de 29.03.2021, ora 10:00 și va consta în următoarele etape:

1. Selectarea dosarelor depuse de către candidați: verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor la avizierul și pe site-ul institutului cu mențiunea „admis/respins” pe data de 23.03.2021. Contestațiile la rezultatele comunicate se pot depune până în data de 24.03.2021 ora 16:30 și vor fi soluționate și afișate până în data de 25.03.2021, ora 16:30.

2. Susținerea probelor de concurs:

 - Proba scrisă:

La aceasta probă vor participa doar candidații care au fost admiși la etapa de concurs „ Selectarea dosarelor depuse de către candidați”, după afișarea rezultatelor în urma soluționării eventualelor contestații.

Pentru a participa la următoarea probă, respectiv proba orală (Interviu), nota minimă obținută de candidat la proba scrisă trebuie să fie 7 (șapte).

- Proba orală (Interviu), la care vor participa doar candidații care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă impusă de 7(șapte).

Pentru a fi declarat admis la concurs, media minimă a celor două probe (proba scrisă și proba orală) trebuie să fie minim 7 (șapte). Dacă sunt mai mulți candidați pe post care au obținut cel puțin media minimă impusă, va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs, după validarea de către conducătorul unității.

 Programul de desfășurare al concursului din data de 29.03.2021:

- între orele 9:30-11:30 – proba scrisă și afișarea rezultatelor la avizierul de la sediul Centralei INCDS „Marin Drăcea”;   

- începând cu ora 12:00 – proba orală (Interviu)

- afișarea rezultatelor (centralizatorul probelor) pe site și la avizierul de la sediul Centralei INCDS „Marin Drăcea”;   

 După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termenele prevăzute în anunţ, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”.

 Rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.icas.ro pe pagina anunțului de concurs.

Conform prevederilor art. 31 din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare și art. 44 din CCM 2020-2021, pentru verificarea aptitudunilor salariatului care în urma concursului a fost declarat admis, la încheierea actului adiţional la contractul individual de muncă, se va stabili o perioadă de probă de 90 de zile.

 Conform prevederilor Legii nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bonurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Deciziei INCDS „Marin Drăcea” nr. 371/05.10.2020 Privind funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândește calitatea de gestionar și constituirea de garanții, înainte de încheierea contractului individual de muncă, în situația în care, în urma concursului, candidatul a fost declarat admis, va prezenta dovada de constituire a garanției suplimentare.

Relații referitoare la constituirea garanției suplimentare (în cuantum de 4.000 lei) se pot obține la sediul INCDS „Marin Drăcea” – Birou Financiar Contabilitate.

Dosarele de concurs nu se restituie.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 22.03.2021 orele 13:00 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123. 


Bibliografie concurs


Rezultate verificare dosare


Rezultate analiză contestații concurs


Rezultate concursCăutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"