Evenimente

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ACS la SCDEP Brasov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, HG nr.318/2015 și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 16.05.2019 orele 10:00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de ACS (asistent cercetare științifică) - specialitatea cinegetică la SCDEP Brașov- Secția Cinegetică..

Condiţii de participare :

 - absolvent al învăţământului superior în domeniul cinegetică, silvicultură, biologie, medicină veterinară (de lungă durată sau licență+master);

- conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul colectiv de muncă 2017–2019;

- Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale științifice;

 Dosarul de concurs va cuprinde :

-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

- curriculum vitae;

- copii legalizate după: diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare; diploma de bacalaureat; certificatul de naștere;certificat de căsătorie (dacă este cazul);

- adeverinţă privind vechimea în muncă;

- buletin/carte de identitate (original şi copie);

- Asumarea răspunderii, scrisă integral de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări;

- adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

- recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

Cerințe :

- experiență în implementarea a cel puțin unui proiect european și minimum un an în imobilizarea pe cale chimică a speciilor de faună.

Probele de concurs :

- lucrare scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 8.05.2019, orele 16:00 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, tel. 0213503238-int.123; 0742153636; e-mail laura_andreea.leca@icas.ro .

Tematica si bibliografia

Regulamentul pentru încadrarea şi promovarea pe funcţii şi grade profesionale științifice

Anunt concursCăutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"