Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

3 August 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Concurs pentru ocuparea postului de Șef Baza Experimentala Baragan -SEP Stefanesti

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în SilviculturăMARIN DRĂCEA” în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003,OUG 59/2000  și HG nr.318/2015, organizează în data de 19.07.2021 orele 10:00 concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef bază experimentală, la BE Bărăgan din cadrul SEP Ștefănești (cod COR 131102).

 Condiţii de participare:

- să aibă cel puțin gradul de  Inginer silvic  gradația I sau 5 ani vechime în funcția de inginer silvic conform anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2020-2021;

- concursul se va desfășura conform „Regulamentului de concurs privind ocuparea altor funcții de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea”  și conform ”Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS ”Marin Drăcea”, afișate pe site-ul www.icas.ro;

Dosarul de concurs va cuprinde :

  1. cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;
  2. curriculum vitae care trebuie să cuprindă elementele de la pct. 1 și 2 din Criteriile de selecție prezentate în Anexa 3 la Regulamentului de concurs privind ocuparea altor funcții de conducere din INCDS ,,Marin Drăcea”;
  3. diploma de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare;
  4. alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor minimale de participare, conform anexei nr. 1 la Regulament;
  5.  adeverinţă privind vechimea în muncă și în specialitate;
  6. cazier judiciar;
  7. buletin/carte de identitate;
  8. adeverinţă medicală, eliberată cu cel mult 6 (șase)luni anterior derulării concursului,  de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;
  9. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;
  10. oferta managerială privind planul de dezvoltare instituțională al compartimentului pentru care s-a scos postul la concurs.

 Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Centralei INCDS ,,Marin Drăcea”, localitatea Voluntari, Bulevardul Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov și va consta în următoarele etape:

I.  Depunerea dosarelor pentru participare la concurs cu documentele precizate la punctele 1- 9, se va face până la data de 30.06.2021, orele 16:00 la sediul INCDS ”Marin Drăcea”, fax 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240; și până la ora 23:59 pe e_mail icas@icas.ro .

II. Verificarea de către comisia de concurs/examen a condițiilor de participare și a documentelor depuse. Comunicarea rezultatelor la avizierul și pe site-ul institutului, cu mențiunea ”admis/respins” se va face pe data de 02.07.2021. Contestațiile la rezultatele comunicate se pot depune până în data de 05.07.2021, orele 16.30 și vor fi soluționate până în data de 06.07.2021, orele 16:30.

III. Oferta managerială (punctul 10 din cuprinsul Dosarului de concurs) se va depune până în data de 14.07.2021, orele 16.00 la sediul INCDS ”Marin Drăcea”, fax 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240; și până la ora 23:59 pe e_mail icas@icas.ro .

IV. Concursul/examenul se va desfășura în data de 19.07.2021, orele 10:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor nr. 128, localitatea Voluntari, jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Informații suplimentare  se pot obține la Biroul Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int.123, 138.

Bibliografie

Oferta manageriala

Rezultat selectie dosare


Rezultat concurs

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"