Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Concurs pentru ocuparea postului de Secretar Stiintific la INCDS „Marin Dracea”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în SilviculturăMARIN DRĂCEA” în conformitate cu prevederile Legii 319/2003, Legii nr. 53/2003 și HG nr.318/2015, organizează în data de 03.09.2020 orele 10:00 concurs pentru ocuparea postului de Secretar Științific al INCDS „Marin Drăcea (cod COR 122303).

 Condiţii de participare :

- să aibă cel puțin titlul de Cercetător științific gradul II - CSII, conform Legii319/2003 și a anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2020-2021;

- conform ”Procedurii de recrutare, selectie și promovare a personalului” din INCDS ”Marin Drăcea”, afișată pe site-ul www.icas.ro;

 Dosarul de concurs va cuprinde :

-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

- curriculum vitae;

- diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

- adeverinţă privind vechimea în muncă;

- cazier judiciar;

- buletin/carte de identitate;

- adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (pentru angajații din cadrul Institutului Fișă de aptitudini eliberată de o unitate medicală de medicina muncii);

- alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare, conform anexei nr. 1 la regulament;

- recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (pentru candidații din afara instituției);

- oferta managerială privind planul de dezvoltare instituțională, specific activității postului scos la concurs.

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Probele de concurs :

- susținerea ofertei manageriale privind planul de dezvoltare instituțională, specific activității postului scos la concurs și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 21.08.2020, orele 14:00 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, Fax: 021/3503245; tel: 021/3503238;  021/3503240;  și până la ora 23:09 pe e_mail: icas@icas.ro. Informații suplimentare  se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238/int.123, 138, și pe site-ul www.icas.ro.

Bibliografie

Calendar concurs

REGULAMENT DE CONCURS privind ocuparea altor funcții de conducere din cadrul INCDS ,,Marin Drăcea” (secretar științific/tehnic, șef secție, bază experimentală, laborator, atelier, serviciu, birou, contabil șef, etc)

Rezultate preliminare - selectia dosarelor de concurs


Rezultat finalCăutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"