Evenimente

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea de pozitii in cadrul proiectelor de cercetare la SCDEP Brasov

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, HG nr.318/2015 și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 25.04.2019 orele 10:00 concurs pentru ocuparea unor poziții în cadrul proiectelor de Cercetare aflate în desfașurare în cadrul SCDEP Brașov – Sectia Cinegetică, astfel:

I. 1 Poziție Expert comunicare (10 luni în perioada mai 2019-septembrie 2023) în cadrul Proiectului LIFE SAFE CROSSING.

Cerinte: Absolvent studii superioare de lungă durată în domeniul sociologie, psihologie, comunicare, litere.  Atestat de  limba engleza avansat. Experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect european. Experienta in  elaborarea si traducerea de documente tehnice, articole ştiinţifice, rapoarte, informatii şi materiale promoţionale în limba engleza.

II. 2 Poziții Expert Raportare (9 luni în perioada mai 2019- martie 2022) în cadrul Proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 a Directivei Habitate 92/43/CEE 2018-2021”.

Cerinte: Absolvent studii superioare de lungă durată în domeniul, cinegetic, silvic, biologie, ecologie.   Experienţă în  Raportarea  în baza articolului 17 a Directivei Habitate 92/43/CEE 2018-2021 finanţat prin Programul Operational Infrastructura Mare.

III. 1 poziție Expert Tehnic Mamifere (20 luni în perioada mai 2019-martie 2022) în cadrul Proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 a Directivei Habitate 92/43/CEE 2018-2021”.

Cerinte: Absolvent studii superioare de lungă durată în domeniul, cinegetic, silvic, biologie, ecologie.  Experienţă de minimum 5 ani in domeniul cinegetic şi trei ani de în monitorizarea speciilor si habitatelor.

IV.- 5 poziții Personal teren (8 luni în perioada mai 2019-iunie 2020)  în cadrul Servicii pentru elaborarea studiilor de biodiversitate aferente fundamentării științifice a Planului de management în cadrul proiectului cod SMIS 116950 “Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial – ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat“ - LOT 1.

Cerinte   Studii superioare finalizate sau în curs de finalizare în domeniul cinegetic, silvic. Experienţă  (inclusiv voluntariat) în minimum 1 proiect de monitorizare pe carnivore mari şi vidră.

Dosarul de concurs va cuprinde :

-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

- curriculum vitae;

- diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi  copie);

- carnet de muncă/adeverinţă privind vechimea în muncă;

- buletin/carte de identitate (original şi copie);

- adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

- recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

Probele de concurs :

- lucrare scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 19.04.2019, orele 14:00 la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, tel. 0213503238-int.123; 0742153636 sau pe e-mail laura_andreea.leca@icas.ro.

Tematica si bibliografie concurs

Rezultate concursCăutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"