Evenimente

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 1632/25.04.2019 servicii medicale şi de medicina muncii prevăzute de legislația în vigoare

ANUNT DE PARTICIPARE

Nr. 1632/25.04.2019

 

 

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

Denumire contract/procedura: Servicii servicii medicale şi de medicina muncii prevăzute de legislația în vigoare pentru salariatii INCDS – „Marin Drăcea”

CPV: 85147000-1 „Servicii de medicina muncii”

Valoare estimata (lei, exclusiv TVA): 250.000,00 lei;

Descriere contract:

Autoritatea contarctanta solicita servicii medicale şi de medicina muncii prevăzute de legislația în vigoare pentru salariatii INCDS – „Marin Drăcea” pentru:

  1. servicii medicale profilactice – prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor, conform specificatiilor art.8 din HG nr.355/2007;
  2. examene medicale specifice protecţiei maternităţii – în conformitate cu prevederile OUG nr.96/2003şi a Normelor Metodologice de aplicare a acestora;
  3. examene medicale identificate – ca urmare a întocmirii Fişei de expunere la riscuri specifice diferitelor compartimente (ex. lucrul la înălţime, arhivă etc);
  4. servicii medicale generale şi de specialitate, după caz.

Detaliile si conditiile complete privind serviciile solicitate se regasesc in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta si poate fi solicitat de catre operatorii interesati la adresa de e-mail: ionut.virban@icas.ro, tel: 0744.280.993.

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza. Nu se accepta oferte intarziate, acestea nefiind evaluate.

Conditii contractare: Prestarea serviciilor se va realiza in baza unui contract valabil 24 luni de la data semnarii acestuia .

Conditii participare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie inregistrati in conditiile legii, sunt legal constituiti, nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Criterii adjudecare: „cel mai bun raport calitate - pret"

Termen limita primire oferte: 13.05.2019, ora 16:00;

Informatii suplimentare:

Oferta se va depune pe e-mail, la adresa: ionut.virban@icas.ro; in subiectul e-mail-ului se va face referire la numarul anuntului de participare sus-mentionat.

 

Solicitarile de clarificari vor fi formulate in scris si se vor transmite pe adresele de e-mail: ionut.virban@icas.ro, pana cel tarziu 08.05.2019, ora 16:00.

 

Contestatie_Medicina_Muncii_2019_06.pdf

 

Anunț de atribuire

Decizie CNSC nr. 1116 din 09.07.2019Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"