Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Stațiunea Oradea

Localizare

  • Adresa: Radu Enescu, Nr. 28, Oradea, judeţul Bihor, cod postal 410437
  • Telefon/Fax: 0259-418879
  • E-mail: icasbh@rdslink.ro

Scurt istoric

În anul 1952 a luat fiinţă ,,Expediţia III Nord Oradea” ce aparţinea de I.P.S. Bucureşti, care 1952 – 1954 a funcţionat la Satu Mare.

În anul 1955s-a înfiinţat ,,Filiala de Studii şi Proiectări Silvice Oradea” ca aparţinea  de I.P.S. Bucureşti. Aceasta a devenit ulterior I.S.P.S.  - Filiala Oradea.

Anul 1960 aduce transformarea denumirii din I.S.P.S. –Filiala Oradea în I.S.P.F. – Filiala Oradea, pentru ca în anul 1969 şi această ultimă denumire să  fie schimbată în I.C.S.P.S. – Filiala Oradea, care la rândul ei devine I.C.P.D.S.  - Filiala Oradea.

În anul 1975 se vorbeşte pentru prima dată de I.C.A.S.  - Filiala Oradea, pentru ca în anul 1977 să se înfiinţeze I.C.A.S. – Filiala Bistriţa, iar la Oradea  rămâne doar un atelier de proiectare.

Staţiunea Oradea în subordinea ICAS – Bucureşti se înfiinţează în anul 1991 prin reorganizare, pentru ca în anul 1999 tot prin reorganizare aceasta să treacă în subordinea  Secţiei de Cercetare Producţie şi Proiectare Cluj Napoca, la Oradea funcţionând colectiv de amenajarea pădurilor.

În 2001 se reînfiinţează tot prin reorganizare Staţiunea Oradea subordonată a I.C.A.S. – Bucureşti, care din 2004 devine Staţiunea de proiectare Oradea iar prin reorganizarea din 2006 – Staţiunea de proiectare şi inventar forestier Oradea.

Şefi de staţiune au fost următorii:

1952 – 1955 – POPESCU CORNEL
1955 – 1963 – NICOARĂ IOAN
1963 – 1964 – IONUŢ VASILE
1964 – 1977 – GHIGU CORNEL
1977 – 1985 – POP MIHAI
1985 – 1996 – ONOFRE  ION
1996 – prezent – POPA PAVEL

Organizare

Staţiunea de dezvoltare Oradea este formată din două colective şi anume :

  • Dezvoltare Tehnologică - Amenajarea Pădurilor
  • Inventar Forestier Naţional - IFN

Activităţi

Problematica abordată:

Dezvoltare Tehnologică - Amenajarea Pădurilor

Elaborarea de proiecte de inginerie tehnologică, amenajamente silvice şi alte studii asupra vegetaţiei forestiere în conformitate cu reglementările în domeniu, şi anume:

  • elaborarea şi revizuirea de amenajamente silvice pentru gestionarea multifuncţională şi durabilă a pădurilor de stat şi particulare;
  • elaborarea de studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru activităţi economice cu impact asupra fondului forestier, în baza atestatelor eliberate conform legislaţiei în vigoare.

Inventar Forestier Naţional

  • evaluarea resurselor forestiere prin inventarierea statistică a pădurilor;
  • furnizarea de informaţii pentru stabilirea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor şi pentru determinarea carbonului stocat în ecosistemele forestiere; obţinerea de date privind diversitatea biologică a pădurilor şi utilizarea/schimbarea utilizării terenurilor.

Infrastructură și dotări

Echipamente: 2 autoturisme, 2 GPS Trimble RECON, calculatoare, imprimante, scaner, 4 telemetre Nikon, 3 planimetre electronice, 6 hipsometre Suunto.

Oferta de servicii

Secţia de dezvoltare:

  • studii de amenajare.

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"