Statiunea Focsani

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Focșani

Localizare

 • sediul staţiunii (colectiv cercetare-dezvoltare, birou IFN): Focşani, str. Republicii, nr. 7, et 3, jud Vrancea, cod postal 620018, tel/fax 0237.621 541 / 0237.230 481, e-mail: focsani@icas.ro
 • sediul bază experimentală: Vidra, jud. Vrancea, cod postal 627415, Tel./fax : 0237.673 019/ 0237. 673 196, e-mail: vidra@icas.ro 

Scurt istoric

Staţiunea Focşani a fost înfiinţată la 1 februarie 1962 prin Ordinul Ministerului Economiei Forestiere nr.19 din 8 ianuarie 1962 cu denumirea de Staţiunea experimentală pentru împădurirea terenurilor degradate şi corecţia torenţilor INCEF – Vrancea cu sediul la Boloteşti, judeţul Vrancea. De organizarea Staţiunii şi stabilirea obiectivelor acesteia s-a preocupat în mod deosebit domnul dr.doc. I.Z. LUPE, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Primul şef de staţiune a fost ing. Nicolae Bogdan (1962-1970), după care conducerea staţiunii a fost preluată de dr.ing. Emil Untaru până în 2002. Din 2002, conducerea staţiunii este asigurată de dr. ing. Cristinel Constandache. Constituirea acestei unităţi a fost determinată de necesitatea fundamentării măsurilor tehnico-ştiinţifice şi a stabilirii soluţiilor tehnice privind împădurirea terenurilor degradate din zona Vrancei. Un obiectiv prioritar al staţiunii a fost, încă de la înfiinţare, acordarea de asistenţă tehnico-ştiinţifică unităţilor silvice din zonă la împădurirea terenurilor degradate.

Baza Experimentală(fost Ocol Silvic Experimental) Vidra s-a aflat cu continuitate în structura ICAS începând din anul 1977, cu excepţia perioadei 2004-2007, când a facut parte din structura Direcţiei Silvice Focşani.

Organizare

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie este o subunitate mixtă având în structura sa:

 • un colectiv de cercetare;
 • un colectiv de proiectare investiţii (dezvoltare);
 • un colectiv de Inventar Forestier Naţional (IFN);
 • Baza Experimentală(fost Ocol Silvic Experimental) Vidra.

Numărul total al personalului din cadrul staţiunii este de 48, din care 10 în Colectivul de cercetare-dezvoltare şi IFN iar 38 la OS Exp. Vidra. Dintre acestia, cu studii superioare sunt angajaţi 12 salariaţi, din care 5 în activitatea de cercetare/proiectare/IFN, 7 la BE Vidra din care un economist.

Activităţi

Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul echipei “Silvotehnică”, având următoarele direcţii şi obiective de cercetare:

a) împădurirea terenurilor degradate;

 • perfecţionarea şi diversificare procedeelor şi tehnicilor de pregătire/consolidare a terenurilor degradate în vederea împăduririi;
 • îmbunătăţirea compoziţiilor de împădurire a diferitelor categorii de terenuri degradate;
 • fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea tehnologiilor de ameliorare prin împădurire a diferitelor categorii de terenuri agricole degradate;

b) instalarea/refacerea perdelelor forestiere de protecţie

 • fundamentarea ştiinţifică a tehnologiilor de înfiinţare/refacere a perdelelor forestiere de protecţie;

c) reconstrucţia ecologică, conducerea şi regenerarea arboretelor de pe terenuri degradate;

 • monitorizarea (evoluţia, eficienţa) culturilor forestiere de protecţie de pe terenuri degradate;
 • metode de îngrijire, conducerea si regenerare a arboretelor de pe terenuri degradate;
 • tehnici de reconstrucţie ecologică a arboretelor de pe terenuri degradate, necorespunzătoare sau afectate de factori vătămători;
 • acordarea de asistenţă tehnică pentru lucrări de reconstrucţie ecologică;

d) amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale

 • monitorizarea parametrilor hidrologici ai culturilor forestiere de protecţie; 
 • fundamentarea ştiinţifică şi îmbunătăţirea tehnologiilor de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale;
 • acordarea de asistenţă tehnică pentru lucrări de corectare a torentilor ;

Realizarile majore ale activităţii de cercetare-dezvoltare constau in:

 • Elaborarea de metode şi tehnici de împădurire a diferite categorii de terenuri degradate: erodate; ravenate; alunecătoare; lunci cu deficit sau cu exces de apă, terenuri poluate de industria metalurgică ş.a.;
 • Stabilirea de măsuri şi metode silvotehnice de ameliorare/consolidare şi reabilitare ecologică a terenurilor ravenate şi alunecătoare din Podişul Moldovei şi Subcarpaţii de Curbură;
 • Determinarea a noi rezultate privind starea si evolutia arboretelor de pe terenuri degradate şi stabilirea metodelor de regenerare a acestora;
 • Stabilirea de metode de refacere a arboretelor degradate din lunca râului Prut;
 • Elaborarea de tehnologii de instalare şi refacere a perdelelor forestiere de protecţie din zona de sud-est a ţării;
 • Determinarea parametrilor hidrologici ai bazinelor hidrografice torenţiale şi fundamentarea  ştiinţifică a tehnologiilor de amenajare a acestora.
 • Stabilirea tehnologiilor adecvate de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale din zona Carpatilor de Curbura
 • Îmbunătăţirea metodologiei pentru elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii şi alunecări de teren, în judeţul Vrancea

IFN realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Vrancea, Galați, Buzău, Brăila.

BE Vidra asigură:

 • gestionarea durabilă a fondului forestier şi aplicarea rezultatelor cercetărilor;
 • efectuarea experimentărilor în direcţiile menționate;
 • valorificarea eficientă a producţiei proprii;
 • administrarea ariilor protejate de pe teritoriul administrativ al bazei experimentale;
 • prestări servicii silvice;

Infrastructură și dotări

 • aparatura şi instrumentar pentru obsevaţii şi măsurători şi recoltare probe de teren: clupe forestiere, burghie Pressler, hipsometru, dendrometre Vertex, busole topografice, staţie totală, GPS-uri, tablet-PC pluviograf, densimetru pentru zăpadă.
 • 79 suprafeţe experimentale (211 ha) în 5 perimetre experimental-demonstrative privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate şi amenajarea torenţilor situate în Baza Experimentală(fost Ocol Silvic Experimental) Vidra.
 • 6 suprafeţe experimentale dotate cu echipament pentru înregistrarea precipitaţiilor şi scurgerilor de pe versanţi împăduriţi (pluviometre, pluviograf, parcele de scurgere).
 • peste 100 suprafeţe experimentale localizate în şase perimetre experimentale şi circa 30 de puncte experimentale localizate în sud-estul şi estul României.
 • pepiniera Boloteşti cu suprafaţa de 1,1 ha.

Oferta de servicii

Colectiv cercetare:

consultanţă/documentaţii tehnice în domeniul împăduririi terenurilor degradate, instalării de perdele forestiere, înfiinţării de plantaţii de arbori şi arbuşti fructiferi,

specialişti abilitaţi pentru realizarea studiilor de impact, studii pedostaţionale, documentaţii pentru obţinerea avizului de scoatere din fond forestier

asistenţă tehnică pentru lucrări de impăduriri, reconstrucţie ecologică, aplicare lucrări silvotehnice, punere în valoare

Colectiv proiectare:

 • expertize topografice,
 • documentaţii/ consultanţă/ asistenţă tehnică pentru lucrări de amenajare torenţi, refacere drumuri forestiere

Baza Experimentală(fost Ocol Silvic Experimental) Vidra administrează și asigură servicii silvice pentru o suprafata de 14.542 ha, din care fond forestier proprietate publică a statului, 8.842 ha și fond forestier proprietate publică și privată a altor deținatori prin contracte de pază sau prestări servicii silvice 5.700 ha (primarii 272 ha, unitati de cult 82 ha, obști 2.886 ha, persoane fizice 2335 ha, alte persoane juridice-125 ha).


BE Vidra oferă produse forestiere: masă lemnoasă (21,2 mii mc/an), puieţi ornamentali, puieţi de arbuşti fructiferi (alun, cătină albă), puieți din specii forestiere autohtone, vânat, fructe de pădure, plante medicinale ş.a.

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"