Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

 Rapoarte de activitate si rezultate obtinute

Etapa I

Studiul influentei factorilor climatici asupra caracterelor de crestere si adaptare in suprafetele experimentale cu proveniente de molid, brad si pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • constituirea bazei de date biometrice, geografice si climatice pentru experimentele de lunga durata cu proveniente si descendente de molid, brad si pin silvestru, instalate in Romania;
 • evidenţierea principalilor factori de influenţă asupra caracterelor studiate,
 • evaluarea variatiei adaptive locale si la nivelul arealului speciilor;
 • calcularea parametrilor climatici la nivelul arealului de distributie a speciilor studiate in Romania, pentru perioada 1961 – 2013.
 

Etapa II

Studiul variatiei genetice a caracterelor cantitative și fenologice in experimentele cu proveniente de brad, molid și pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • evaluarea magnitudinii variației genetice adaptive la nivel intrapopulațional, interpopulațional si pe  regiuni de proveniență; 
 • determinarea parametrilor genetici ai potențialului real de adaptare;
 • evaluarea adaptării locale în testele genetice;
 • instalarea unor noi culturi experimentale cu descendente de brad in conditii stationale diferite, in cadrul ocoalelor silvice Campina, Comandau si Fancel.
 

Etapa III

Evaluarea structurii genetice a populatiilor de brad, molid și pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • evaluarea diversității genetice în populații naturale și artificiale;
 • analiza structurilor genetice spațiale prin evaluări inter și intrapopulaționale;
 • cunoașterea specificității genetice a unor populații analizate, de interes pentru viitor;
 • evidenţierea populațiile vulnerabile sub aspectul îngustării diversității genetice. 
 

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru molid

 

 

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru brad

 

 

 

Etapa IV

 • determinarea parametrilor genetici inter şi intrapopulaţionali pentru populatiile de brad, molid si pin silvestru (continuare);
 • determinarea structurilor genetice spatiale pentru speciile analizate (continuare);
 • determinarea funcţiilor de transfer pentru speciile studiate;
 • elaborarea modelelor genetico – ecologice de impact şi a hărţilor de predicţie;
 • identificarea regiunilor si a populațiilor vulnerabile in conditiile schimbarilor climatice, corespunzator scenariilor analizate;
 • identificarea populatiilor valoroase sub aspectul diversitatii genetice si cu plasticitate fenotipica ridicata;
 • evaluarea impactului managementului forestier asupra diversitatii genetice si capacitatii populatiilor de adaptare la schimbarile climatice;
 • elaborarea unor indrumari si recomandari tehnice pentru productie.

 

 

Recomandari tehnice:

  1. 1. Având în vedere creşterea temperaturii medii anuale cu 7,3 % la nivelul arealului bradului şi respectiv cu 8,9 % la nivelul arealului molidului, concomitent cu scăderea precipitaţiilor, variabilitatea genetică mare existenta între provenineţele studiate, între regiunile de provenienţă şi în interiorul regiunilor de provenienţă A1 şi A2 se recomanda revizuirea actualelor regiuni de provenienţă aprobate prin OM nr.617bis/1.09.2010 si a regulilor de transfer.
  1. 2. Populaţiile de molid, brad şi pin silvestru care prezinta diversitate genetica si plasticitate fenotipică ridicata se recomandă a fii constituite ca materiale de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere.
  1. 3. Recoltarea semințelor din arboretele - surse de seminte se va face de la arbori seminceri situați la o distanță de cel puțin 50 m unii de alții.
  1. 4. Materialul forestier de reproducere utilizat la instalarea de culturi forestiere trebuie sa provina din loturi de semințe recoltate dintr-un număr suficient de mare de arbori sursă (cel putin 30 de arbori plus).
  1. 5. Constituirea populaţiilor naturale de molid, brad si pin silvestru, cu un nivel ridicat de diversitate genetica, ca resurse genetice „in situˮ.
  1. 6. Identificarea de noi resurse genetice în regiunile afectate de diversi factori perturbatori sau în care există riscul de alterare a structurii genetice prin introducerea de materiale forestiere de reproducere cu origine necunoscută.

 

Galerie Foto

 

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"