Departamentul Proiectare de Investiţii în Silvicultură

Evenimente

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

Proiectare

Activitate

Se ocupă cu elaborarea de proiecte de investiţii şi îmbunătăţiri funciare în silvicultură. Cercetări aplicative în domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate.

Obiective

a.  elaborarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie în următoarele domenii: 

 • amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale
 • reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate
 • drumuri forestiere
 • spaţii verzi
 • perdele forestiere de protecţie
 • împădurirea terenurilor degradate sau poluate
 • cadastru forestier
 • combaterea avalanşelor
 • înfiinţarea de pepiniere forestiere
 • înfiinţarea de păstrăvării şi fazanerii
 • construcţii forestiere
 • studii privind asigurarea accesibilităţii fondului forestier şi de extindere a reţelei de drumuri

b.  efectuarea de cercetări în domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate, cu privire la:

 • studiul dinamicii albiilor torenţiale în bazine hidrografice mici preponderent împădurite

 • modelarea matematică a optimizării din punct de vedere hidrologic si antierozional a folosintei terenurilor din bazine hidrografice torenţiale

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea un număr de  20 angajaţi dintre care 9 cu studii superioare ,în cadrul a 3 locaţii (centrala ICAS Bucureşti, Braşov şi Focşani)

Resurse Materiale 

 • echipamente de lucru moderne, de ultimă generaţie, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora (staţii totale, GPS-uri, hardware şi software specializat)

Proiecte relevante

 • Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale (corectarea torenţilor şi ameliorarea terenurilor degradate) - Inventarul lucrărilor executate între anii 1950 – 1992, comportarea şi efectul lor, continuarea acţiunii
 • Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate preluate în zona Dăbuleni (H.G. nr. 876/1997) Direcţia Silvică Târgu Jiu
 • Reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere pe terenuri degradate preluate din sectorul  agricol în Insula Mică a Brăilei
 • Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor transmise în fondul forestier  proprietate publică a statului şi in administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în baza prevederilor H.G. Nr. 1542/2003 – Direcţia Silvică Brăila – Perimetrul de ameliorare Batogu
 • Refacerea lucrărilor calamitate de viiturile din anul 1991 – Amenajarea bazinului hidrografic al torentului Valea Cătiaşu
 • Reconstrucţie ecologică pe terenurile poluate cu reziduuri petroliere din raza ocoalelor silvice: Moineşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmaneşti, Oituz
 • Studiu pentru accesibilizarea fondului forestier naţional
 • Împădurirea terenurilor degradate poluate, degradate antropic din incinta S.C. Arcelor Mittal S.A. Galaţi
 • Realizarea sistemului informatic al inventarului lucrărilor de amenajare a torenţilor
 • Inventarul terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier în scopul aducerii în circuitul productiv – fond forestier – judetul Prahova
 • Reconstrucţie ecologică Copşa Mică
 • Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Vinderel
 • Desecare în pădurea Livada
 • Corectarea torenţilor din Scheii Braşovului
 • Ameliorarea terenurilor degradate preluate din sectorul agricol în judeţul Constanţa - SSC Hârşova
 • Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Dobra – Sebeş

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"