Departamentul Proiectare de Investiţii în Silvicultură

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Proiectare

Activitate

Se ocupă cu elaborarea de proiecte de investiţii şi îmbunătăţiri funciare în silvicultură. Cercetări aplicative în domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate.

Obiective

a.  elaborarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie în următoarele domenii: 

 • amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale
 • reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate
 • drumuri forestiere
 • spaţii verzi
 • perdele forestiere de protecţie
 • împădurirea terenurilor degradate sau poluate
 • cadastru forestier
 • combaterea avalanşelor
 • înfiinţarea de pepiniere forestiere
 • înfiinţarea de păstrăvării şi fazanerii
 • construcţii forestiere
 • studii privind asigurarea accesibilităţii fondului forestier şi de extindere a reţelei de drumuri

b.  efectuarea de cercetări în domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate, cu privire la:

 • studiul dinamicii albiilor torenţiale în bazine hidrografice mici preponderent împădurite

 • modelarea matematică a optimizării din punct de vedere hidrologic si antierozional a folosintei terenurilor din bazine hidrografice torenţiale

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea un număr de  20 angajaţi dintre care 9 cu studii superioare ,în cadrul a 3 locaţii (centrala ICAS Bucureşti, Braşov şi Focşani)

Resurse Materiale 

 • echipamente de lucru moderne, de ultimă generaţie, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora (staţii totale, GPS-uri, hardware şi software specializat)

Proiecte relevante

 • Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale (corectarea torenţilor şi ameliorarea terenurilor degradate) - Inventarul lucrărilor executate între anii 1950 – 1992, comportarea şi efectul lor, continuarea acţiunii
 • Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate preluate în zona Dăbuleni (H.G. nr. 876/1997) Direcţia Silvică Târgu Jiu
 • Reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere pe terenuri degradate preluate din sectorul  agricol în Insula Mică a Brăilei
 • Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor transmise în fondul forestier  proprietate publică a statului şi in administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în baza prevederilor H.G. Nr. 1542/2003 – Direcţia Silvică Brăila – Perimetrul de ameliorare Batogu
 • Refacerea lucrărilor calamitate de viiturile din anul 1991 – Amenajarea bazinului hidrografic al torentului Valea Cătiaşu
 • Reconstrucţie ecologică pe terenurile poluate cu reziduuri petroliere din raza ocoalelor silvice: Moineşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmaneşti, Oituz
 • Studiu pentru accesibilizarea fondului forestier naţional
 • Împădurirea terenurilor degradate poluate, degradate antropic din incinta S.C. Arcelor Mittal S.A. Galaţi
 • Realizarea sistemului informatic al inventarului lucrărilor de amenajare a torenţilor
 • Inventarul terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier în scopul aducerii în circuitul productiv – fond forestier – judetul Prahova
 • Reconstrucţie ecologică Copşa Mică
 • Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Vinderel
 • Desecare în pădurea Livada
 • Corectarea torenţilor din Scheii Braşovului
 • Ameliorarea terenurilor degradate preluate din sectorul agricol în judeţul Constanţa - SSC Hârşova
 • Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Dobra – Sebeş

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"