Pepiniere ICAS | Obiect de activitate | Consultanță tehnică, produse și servicii | Contribuția ICAS la producerea materialelor dendrologice pentru spații verzi

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Pepiniere ICAS

ICAS are peste 70 de ani de experiență în producerea de material dendrologic ornamental și este una din instituțiile românești cu cele mai importante contribuții la dezvoltarea arboriculturii ornamentale autohtone.În prezent, în cele patru pepiniere ale ICAS sunt produși, anual, peste un milion de puieți din peste 100 de specii și varietați de plante lemnoase, care sunt comercializați în diverse sortimente și forme de prezentare. De asemenea, specialiștii ICAS oferă servicii de proiectare, de execuție și de întreținere a spațiilor verzi, precum și acordarea de consultanță tehnică de specialitate.

Obiect de activitate

 1. efectuarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative și dezvoltarea tehnologică în domenii de interferență cu sivicultura;
 2. întocmirea și revizuirea amenajamentelor silvice, precum și elaborarea de proiecte de inginerie tehnologică și studii asupra vegetației forestiere în conformitate cu reglementarile în domeniu;
 3. elaborarea de documentații tehnico-economice pentru investiții în sectorul silviculturii;
 4. realizarea de activitați de producție în baza materială proprie, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publica a statului, în bazele experimentale și ocoalele silvice experimentale pe care le administrează, precum și pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare și pescuit atribuite, potrivit legii, pentru recoltarea și valorificarea prin acte și fapte de comerț a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, exercizând și atribuții de serviciu public cu specific silvic;
 5. constituirea ca bază de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică;
 6. editarea, tipărirea și difuzarea lucrărilor științifice și tehnice și acordarea de consultant de specialitateproprie-țărilor și administratorilor de păduri și private.

Consultanță tehnică, produse și servicii

 • elaborarea de studii și cercetări în toate domeniile sectorului forestier;
 • elaborarea de amenajamente pentru pădurile de stat și particulare;
 • elaborarea de studii de evaluare și de valorificare a masei lemnoase;
 • proiecte de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate și de amenajare complexa a bazinelor hidrograficetorențiale;
 • proiectare privind crearea și refacerea perdelelor forestiere de protecție;
 • proiecte de construcția și întreținerea drumurilor forestiere;
 • proiecte priviind prognoza, prevenirea și combaterea dăunătorilor pădurii;
 • evaluarea stării de sănătate a pădurilor (monitoring forestier la nivel național șieuropean);
 • proiectare, amenajări și organizarea de vânători;proiectare spații verzi;
 • realizarea de măsurători topografice și restituție fotogrametrică (analogică, ieșire digitală);
 • scanare, plotare și imprimare (A4-A0);
 • crearea și realizarea de baze de date geografice (GIS), analiză GIS, procesare și intepretare imagini satelitare(teledetecție), etc;
 • condiționarea, conservarea și testarea calitații semințelor forestiere;
 • elaborarea de normative tehnice și documentații tehnice pentru sectorul forestier;
 • acordarea de asistență tehnică și transfer tehnologic în sectorul forestier;
 • elaborarea de studii de impact și bilanțuri de mediu pentru activitățile cu impact asupra fondului forestier de stat și privat;
 • editare de lucrari în cadrul Editurii Silvice;
 • elaborarea și eliberarea certificatelor, buletinelor de analiză privind starea fitosanitară a culturilor tinere, pepiniere, răchitării, etc;
 • testarea pesticidelor și ierbicidelor pentru omologare;
 • producerea de puieți forestieri pentru lucrari de împădurire întro gamă diversă de specii;
 • producerea a peste 100 de varietați de arbori și arbuști ornamentali;
 • producerea de păstrav pentru consum și reproducție.

Contribuția ICAS la producerea materialelor dendrologice pentru spații verzi

Încă de la înființarea sa în 1933, ICAS a avut însemnate contribuții teoretice și practice la dezvoltarea arboriculturii ornamentale în România. Acestea au fost transferate în practică prin intermediul normelor și îndrumărilor tehnice, a standardelor pentru producerea și comercializarea puieților de arbori și arbuști ornamentali. ICAS a contribuit la dezvoltarea arboriculturii ornamentale prin producția unor importante cantități de material dendrologic ornamental în pepinierele proprii.

În pepinierele ICAS, încă din anii ’60, sau produs puieți ornamentali din peste 140 de specii și varietăți, destinați în principal completării și îmbogațirii colecțiilor științifice din grădinile botanice, parcurile dendrologice și arboretumurile din țara noastră.

În prezent, în pepinierele ICAS se produc anual cantități importante de material dendrologic ornamental,de diferite dimensiuni și vârste, în diferite moduri de livrare/prezentare (cu balot de pământ, în recipienți/containere, cu rădăcini nude), aparținând celor peste 100 de specii.

ICAS vine în sprijinul tuturor care doresc să utilizeze material dendrologic ornamental de calitate, adaptat condițiilor de sol și climă din țara noastră, pentru crearea de spații verzi noi, sau pentru amenajarea, completarea și îmbogațirea celor existente. Prin crearea de spații verzi aducem natura în modul nostru de viață.

PEPINIERA SIMERIA

LOCALIZARE: în localitatea Simeria, lânga Arboretumul Simeria. Acces dinspre Deva și Orăștie de pe DN 7.

SUPRAFAȚĂ: 2,7 ha

ADRESĂ : str. Biscăria, nr. 1, 335900 Simeria, Jud. Hunedoara

TEL/FAX : 0254/261 254

EMAIL : icashd@rdslink.ro

WEBSITE: http://www.icashd.ro/products.html

GRUPE DE SPECII CULTIVATE : arbori, arbuști, liane (rășinoase și foioase)

SORTIMENTE DE PLANTE COMERCIALIZATE: butași înrădăcinați, puieți de talie mică și mare (în recipienți, cu balot de pământ sau cu rădăcină)

ALTE PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE: plante de apartament

PEPINIERA STEFANESTI

LOCALIZARE: În partea de NE a municipiului București, la 8 km de Centru Capitalei, în orașul Voluntari, jud. Ilfov.

 1. Din București Soseaua Colentina-Soseaua Andronache-Soseaua Ștefănești.
 2. De pe Soseaua de Centură a municipiului București prin Șoseaua Ștefanești
SUPRAFAȚĂ: 61.5 ha

ADRESĂ : Voluntari, jud. Ilfov, Bdul Eroilor nr. 128

TEL/FAX : 021/ 350 32 43 / 350 32 45

EMAIL : pepiniera@icas.ro

GRUPE DE SPECII CULTIVATE : specii și varietăți de arbori și arbuști ornamentali de conifere și foioase; plante urcătoare, plante de interior;

SORTIMENTE DE PLANTE COMERCIALIZATE : puieți de arbori și arbuști de talie mijlocie și mare cu balotarbori și arbuști (conifere și foioase) în ghivece; puieți de foioase de talie mică cu rădăcină nudă; plantele de interior in ghivece; butași înrădăcinați;

ALTE PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE:semințe de arbori și arbuști ornamentali; pământ de pădure; execuție spații ,consultanță de specialitate; întreținere spații verzi; combaterea dăunătorilor

PEPINIERA CORNETU

LOCALIZARE: În partea de Sud a municipiului București, la 12 km de Centrul Capitalei, în localitatea Cornetu, Jud Ilfov .Din București – Soseaua Alexandriei Strada Drumul Taberei (4 km de la Sos Alexandriei)-De pe Soseaua de Centura a municipiului București prin Soseaua Alexandriei – Strada Drumul Taberei (4km de la Sos Alexandriei)

SUPRAFAȚĂ: 5 ha

ADRESĂ : Localitatea Cornetu, jud Ilfov –Strada Drumul Taberei (4 km de la Soș. Alexandriei)

TEL/FAX : 021/ 493 22 38

EMAIL : pepiniera@icas.ro

GRUPE DE SPECII CULTIVATE : specii și varietăți de arbori și arbuști ornamentali de conifere și foioase; plante urcătoare, plante de interior;

SORTIMENTE DE PLANTE COMERCIALIZATE : puieți de arbori și arbuști de talie mijlocie și mare cu balot, arbori puieți de foioase de talie mică cu rădăcină nudă;

ALTE PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE: semințe de arbori și arbuști ornamentali; pământ de pădure

PEPINIERA BARAGAN

LOCALIZARE: Pe Soseaua București – Strajna – Fetești

SUPRAFAȚĂ: 25 ha

ADRESĂ : Comuna Ștefan cel Mare, Jud. Călărași

TEL/FAX : 0242/ 53 03 00

GRUPE DE SPECII CULTIVATE : specii și varietăți de arbori și arbuști ornamentali de conifere și foioase; plante urcătoare;

SORTIMENTE DE PLANTE COMERCIALIZATE : puieți de arbori și arbuști de talie mijlocie și mare cu balotarbori și arbuști (conifere și foioase) în ghivece; puieți de foioase de talie mică cu rădăcină nudă; plantele de interior in ghivece; butași înrădăcinați;

ALTE PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE: semințe de arbori și arbuști ornamentali; pământ de pădure; execuție spații consultanță de specialitate.

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"