Misiune | Obiectivele strategice ale INCDS”Marin Drăcea” | Obiectivele specifice cercetării-dezvoltării

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Misiune

Misiunea INCDS ”Marin Drăcea” este aceea de a asigura pe baze ştiinţifice creşterea capacităţii, calităţii şi competitivităţii cercetării – dezvoltării şi experimentării pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivităţii economice a acestuia şi a calităţii vieţii.

Obiective strategice

a) Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier

Se realizează prin cercetare – dezvoltare și inovare realizându-se un impact al activităţilor economice din sectorul forestier printr-un un transfer mai bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic. INCDS ”Marin Drăcea” îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată din cercetare.

b) Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră

Se realizează prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan european, având ca scop creşterea contribuţiei sistemului românesc de cercetare – dezvoltare din silvicultură la sporirea stocului european de cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în sistemul socio – economic în general, şi în practica silvică, în special. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea cercetătorilor şi a INCDS ”Marin Drăcea” în inițiativele, parteneriatele şi programele ştiinţifice internaţionale, atragerea cercetătorilor performanţi şi formarea cercetătorilor de vârf, susţinerea infrastructurilor de cercetare şi de creştere a gradului de utilizare şi a accesului la acestea precum şi formarea masei critice de cercetători în domeniile ştiinţifice cele mai promiţătoare.

c) Creşterea rolului științei silvice în societate

Se realizează prin orientarea activităţilor de cercetare – dezvoltare ale INCDS”Marin Drăcea”spre domeniile desemnate ca fiind prioritare prin Programul UE de cercetare –dezvoltare și inovare 2014-2020. Participarea şi implicarea directă se va realiza prin dezvoltarea de soluţii, care să genereze beneficii sociale directe la nivel local, regional, naţional şi european. Aceste soluţii sunt specifice problemelor legate de dezvoltarea rurală şi protecţia mediului (amenajarea teritoriului, valorificarea resurselor forestiere locale şi regionale, agroturism, realizarea de culturi agrosilvice, perdele forestiere), precum şi problemelor legate de coeziunea şi dinamica socială. Scopul principal al investiţiei în cercetare, dezvoltare şi inovare urmărește creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor. Strategia îşi asumă acest obiectiv nu doar prin investiţiile amintite şi prin susţinerea activităţilor economice bazate pe CDI, ci şi promovând programe prin care cercetarea răspunde direct unor nevoi concrete ale sectorului public. Acestea urmăresc atât rezolvarea prin soluţii inovatoare a unor probleme publice specifice, cât şi asistenţă expertă în elaborarea politicilor publice.

Obiective specifice cercetării - dezvoltării în domeniul forestier

a) Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa unităților economice din sectorul forestier

Se realizează prin instrumente de antrenare în parteneriate şi comercializare (transferul) a rezultatelor crecetării - dezvoltării în silvicultură.

b) Susţinerea procesului de specializare inteligentă

Se realizează prin consolidarea unor domenii de competenţă cu potenţial de impact economic ridicat care, prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot asigura creșterea competitivității.

c) Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică

Se realizează în scopul creşterii capacității sistemului de CDI din sectorul forestier de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea de a adopta rezultatele cercetării.

d) Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii

Se realizează printr-o mai bună integrare a cercetării silvice româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare.

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"