Misiune | Obiectivele strategice ale INCDS”Marin Drăcea” | Obiectivele specifice cercetării-dezvoltării

Evenimente

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

Misiune

Misiunea INCDS ”Marin Drăcea” este aceea de a asigura pe baze ştiinţifice creşterea capacităţii, calităţii şi competitivităţii cercetării – dezvoltării şi experimentării pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivităţii economice a acestuia şi a calităţii vieţii.

Obiective strategice

a) Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier

Se realizează prin cercetare – dezvoltare și inovare realizându-se un impact al activităţilor economice din sectorul forestier printr-un un transfer mai bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic. INCDS ”Marin Drăcea” îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată din cercetare.

b) Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră

Se realizează prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan european, având ca scop creşterea contribuţiei sistemului românesc de cercetare – dezvoltare din silvicultură la sporirea stocului european de cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în sistemul socio – economic în general, şi în practica silvică, în special. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea cercetătorilor şi a INCDS ”Marin Drăcea” în inițiativele, parteneriatele şi programele ştiinţifice internaţionale, atragerea cercetătorilor performanţi şi formarea cercetătorilor de vârf, susţinerea infrastructurilor de cercetare şi de creştere a gradului de utilizare şi a accesului la acestea precum şi formarea masei critice de cercetători în domeniile ştiinţifice cele mai promiţătoare.

c) Creşterea rolului științei silvice în societate

Se realizează prin orientarea activităţilor de cercetare – dezvoltare ale INCDS”Marin Drăcea”spre domeniile desemnate ca fiind prioritare prin Programul UE de cercetare –dezvoltare și inovare 2014-2020. Participarea şi implicarea directă se va realiza prin dezvoltarea de soluţii, care să genereze beneficii sociale directe la nivel local, regional, naţional şi european. Aceste soluţii sunt specifice problemelor legate de dezvoltarea rurală şi protecţia mediului (amenajarea teritoriului, valorificarea resurselor forestiere locale şi regionale, agroturism, realizarea de culturi agrosilvice, perdele forestiere), precum şi problemelor legate de coeziunea şi dinamica socială. Scopul principal al investiţiei în cercetare, dezvoltare şi inovare urmărește creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor. Strategia îşi asumă acest obiectiv nu doar prin investiţiile amintite şi prin susţinerea activităţilor economice bazate pe CDI, ci şi promovând programe prin care cercetarea răspunde direct unor nevoi concrete ale sectorului public. Acestea urmăresc atât rezolvarea prin soluţii inovatoare a unor probleme publice specifice, cât şi asistenţă expertă în elaborarea politicilor publice.

Obiective specifice cercetării - dezvoltării în domeniul forestier

a) Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa unităților economice din sectorul forestier

Se realizează prin instrumente de antrenare în parteneriate şi comercializare (transferul) a rezultatelor crecetării - dezvoltării în silvicultură.

b) Susţinerea procesului de specializare inteligentă

Se realizează prin consolidarea unor domenii de competenţă cu potenţial de impact economic ridicat care, prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot asigura creșterea competitivității.

c) Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică

Se realizează în scopul creşterii capacității sistemului de CDI din sectorul forestier de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea de a adopta rezultatele cercetării.

d) Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii

Se realizează printr-o mai bună integrare a cercetării silvice româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare.

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"