Departamentul Proiectare de Investiţii în Silvicultură

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Amenajarea pădurilor

Activitate

Se ocupă cu amenajarea pădurilor şi a altor  terenuri cu vegetaţie forestieră.

Obiective

 • elaborarea de amenajamente  pentru gestionarea durabilă a pădurilor
 • elaborarea de studii de transformare a păşunilor împădurite
 • elaborarea de prognoze şi studii privind resursele de masă lemnoasă la nivel regional şi naţional
 • elaborarea de studii pedologice şi cartări staţionale
 • efectuarea de lucrări de cadastru forestier, fotogrametrie şi geodezie
 • întocmirea de planuri topografice (triangulaţie, restituţie fotogrametrică şi cartografie)
 • întocmirea şi multiplicarea de hărţi forestiere

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea un număr de 238 angajaţi permanenţi,  din care

142 cu studii superioare. Activitatea se desfăşoară în cadrul a 9 ateliere: centrala ICAS Bucureşti, Bacău, Bistriţa, Braşov, Caransebeş, Craiova, Oradea, Piteşti, Roman 

Departamentul de fotogrammetrie digitală şi GIS are 9 specialişti dintre care : 4 sunt angajaţi cu studii superioare, iar 5 sunt tehnicieni.

Resurse Materiale

 • atelierele de amenajare a pădurilor dispun de instrumente şi echipamente de lucru moderne, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora ( staţii totale, GPS, Vertex III, clupe, burghie Pressler, bază de date cartografică, baze de date GIS şi alfanumerice, software şi hardware adecvate, echipamente de restituţie fotogrammetrică digitală, maşini de teren)
 • echipamente pentru activităţile de fotogrammetrie digitală, cartografie digitală şi GIS: reţea de computere, scaner-e şi plotter-e, soft-uri specifice ArcGIS, ArcEditor 9.1 şi ArcEditor 9.2, ArcGis Publisher, ArcView 9.1, Autodesk Map 3D 2007 şi Raster Design 2007, VP Raster, ACDSee, WideImage
 • baze de date în format electronic pentru toate ocoalele silvice amenajate de ICAS după anul 1995
 • o bază cartografică (planuri topografice) utilizată în lucrările de amenajare a pădurilor şi o arhivă ce cuprinde amenajamentele elaborate de-a lungul timpului, începând din anul 1948

Proiecte relevante

 • trecerea de la sistemul de amenajare pe păduri ( sau pe serii), la sistemul de amenajare de concepţie românească pe mari unităţi forestiere şi apoi pe ocoale silvice şi organizarea unitară a lucrărilor
 • elaborarea instrucţiunilor şi a normelor tehnice de amenajare a pădurilor (anul 1948) şi revizuirea acestora (in următorii ani: 1949, 1951, 1953, 1959, 1969, 1980, 1986 şi 2000) prin valorificarea experienţei acumulate şi a rezultatelor cercetătorilor în domeniu
 • elaborarea de noi metode de amenajare( de concepţie românească) pentru stabilirea metodei creşterii indicatoare pentru codru regulat, de procedee pentru stabilirea posibilităţii pădurilor de crâng, pentru conversiunea de la crâng la codru, pentru codru cvasigrădinarit ( suprafaţă periodică revocabilă)
 • ameliorarea procedeelor şi tehnicilor de lucru prin valorificarea rezultatelor cercetării din: dendrometrie, pedologie, tipologie, conservarea biodiversităţii etc, privind utilizarea tabelelor de cubaj, tabelelor de producţie, tabelelor de sortare, a cheilor de determinare a solurilor, a tipurilor de staţiuni şi păduri etc.
 • realizarea unui program informatic specific amenajărilor pădurilor ( AS2 – amenajări silvice) ce a permis prelucrarea automată a datelor de descriere parcelară
 • abordarea amenajării pădurilor din perspectivă sistemică, stabilind lucrările ce trebuie efectuate de către organele de execuţie pentru conducerea din punct de vedere structural a pădurii spre starea de eficacitate funcţională maximă în raport cu sarcinile gospodăriei silvice
 • introducerea sistemului informatic geografic (GIS) în amenajarea pădurilor şi realizarea bazelor de date în sistem GIS pentru un număr de 47 ocoale silvice şi 6 baze experimentale , cu o suprafaţă totala de cca. 612 000 ha ( 10 % din fondul forestier naţional)
 • perfecţionarea procedeelor de determinare a mărimii posibilităţii de produse principale pentru pădurile de codru şi crâng
 • amenajarea întregului fond forestier al României în perioada 1948-1956 şi revizuirea amenajamentelor la fiecare 10 ani
 • modernizarea bazei conceptuale a amenajamentului românesc prin acordarea unei importanţe mărite obiectivelor ecologice ale gospodăririi silvice , prin extinderea şi interpretarea principiilor amenajării pădurilor în sens ecologic şi abordarea amenajamentelor ca sistem cibernetic

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"