Evenimente

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

Activitatea editorială - Editura Silvică

Editura Silvică este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior ( CNCSIS).

Lucrările editate de ICAS sub brand-ul Editurii Silvice, sunt grupate în 6 serii / colecţii:

Seria I - Periodice

Include revistele editate sub egida ICAS - ANALELE ICAS şi BUCOVINA FORESTIERĂ, precum şi volume de lucrări 'in extenso' ale unor manifestări ştiinţifice.

Seria II - Lucrări de cercetare

Este o serie de traditie si de prestigiu a ICAS. Această serie a debutat în anul 1935, la doi ani de la înfiinţarea ICEF (Institutul de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră) -denumirea initiala a ICAS, sub denumirea de Seria II – Referate, comunicări (Georgescu, C.C. în colaborare cu Badea, M., 1935, Dare de seamă asupra maladiilor criptogamice, de importanţă economică, apărute în pădurile ţării în anul 1933, ICEF, seria II, nr.1, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Centrală, Bucureşti).6000

Seria a II-a – Lucrări de cercetare s-a consacrat ca fiind colecţia în care au fost publicate „in extenso” cele mai valoroase rezultate ale cercetării ştiinţifice silvice din România. În cadrul acestei serii sunt publicate rapoarte de cercetare, studii şi monografii pe teme relevante din domeniul ştiinţelor silvice. În cei peste 70 de ani de existenţă, în seria a II-a – Lucrări de cercetare au fost publicate 115 lucrări. În perioada 1935-1989 au fost publicate un număr de 76 de lucrări, iar în perioada 1990-2006, 39.

În prezent, seria a II-a Lucrări de cercetare este singura colecţie de publicaţii ştiinţifice din România dedicată ştiinţelor silvice. Numeroase lucrări publicate în această serie au fost premiate cu cele mai importante premii şi distincţii din ţară (Premiul de Stat, Premiul „Marin Drăcea” al Academiei Române, Premiul „Ion Popescu-Zeletin” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, etc.) şi din străinătate

Seria III - Teze de doctorat

În cadrul acestei serii se doreşte publicarea de teze de doctorat realizate în domeniul silviculturii şi al ştiinţelor mediului. Spre deosebire de lucrările din seria II, acestea pot conţine părţi deja publicate în urma desfăşurării procesului de pregătire prin doctorat.

Seria IV - Diseminare/promovare

Include lucrările cu caracter de prezentare generală (de ex. prezentarea ICAS, a activităţii acestuia), precum şi pe cele care au drept scop diseminarea informaţiilor pentru publicul larg, fiind continuarea vechi serii III - 'Lucrări de popularizare'.

Seria V - Îndrumări tehnice pentru silvicultură

A debutat în anul 1933, anul înfiinţării ICEF, fiind denumită iniţial 'Seria a III-a Norme. Instrucţiuni'. În cadrul acesteia, Institutul publica lucrările care erau supuse spre aprobare Ministrului Agriculturii şi Domeniilor norme sau instrucţiuni provizorii pe care „administraţiile silvice pendinte de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor să fie obligate să le pună în aplicare” în activitatea de gospodărire a pădurilor. Prima lucrare a fost cea a lui Georgescu, C.C., 1933. Oidium-ul stejarului (Microsphaera alphitoides Griff) – Instrucţiuni provizorii pentru combaterea lui. ICEF, Seria a III-a, Bucureşti.

Seria VI - Manuale, monografii, tratate

Include lucrări de sinteză pentru un anumit domeniu, de la manuale pentru uzul studenţilor sau al practicientilor, până la lucrări teoretice cu un grad de complexitate mai ridicat (tratate/monografii).


Website Editura Silvică

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"