Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Activitatea editorială - Editura Silvică

Editura Silvică este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior ( CNCSIS).

Lucrările editate de ICAS sub brand-ul Editurii Silvice, sunt grupate în 6 serii / colecţii:

Seria I - Periodice

Include revistele editate sub egida ICAS - ANALELE ICAS şi BUCOVINA FORESTIERĂ, precum şi volume de lucrări 'in extenso' ale unor manifestări ştiinţifice.

Seria II - Lucrări de cercetare

Este o serie de traditie si de prestigiu a ICAS. Această serie a debutat în anul 1935, la doi ani de la înfiinţarea ICEF (Institutul de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră) -denumirea initiala a ICAS, sub denumirea de Seria II – Referate, comunicări (Georgescu, C.C. în colaborare cu Badea, M., 1935, Dare de seamă asupra maladiilor criptogamice, de importanţă economică, apărute în pădurile ţării în anul 1933, ICEF, seria II, nr.1, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Centrală, Bucureşti).6000

Seria a II-a – Lucrări de cercetare s-a consacrat ca fiind colecţia în care au fost publicate „in extenso” cele mai valoroase rezultate ale cercetării ştiinţifice silvice din România. În cadrul acestei serii sunt publicate rapoarte de cercetare, studii şi monografii pe teme relevante din domeniul ştiinţelor silvice. În cei peste 70 de ani de existenţă, în seria a II-a – Lucrări de cercetare au fost publicate 115 lucrări. În perioada 1935-1989 au fost publicate un număr de 76 de lucrări, iar în perioada 1990-2006, 39.

În prezent, seria a II-a Lucrări de cercetare este singura colecţie de publicaţii ştiinţifice din România dedicată ştiinţelor silvice. Numeroase lucrări publicate în această serie au fost premiate cu cele mai importante premii şi distincţii din ţară (Premiul de Stat, Premiul „Marin Drăcea” al Academiei Române, Premiul „Ion Popescu-Zeletin” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, etc.) şi din străinătate

Seria III - Teze de doctorat

În cadrul acestei serii se doreşte publicarea de teze de doctorat realizate în domeniul silviculturii şi al ştiinţelor mediului. Spre deosebire de lucrările din seria II, acestea pot conţine părţi deja publicate în urma desfăşurării procesului de pregătire prin doctorat.

Seria IV - Diseminare/promovare

Include lucrările cu caracter de prezentare generală (de ex. prezentarea ICAS, a activităţii acestuia), precum şi pe cele care au drept scop diseminarea informaţiilor pentru publicul larg, fiind continuarea vechi serii III - 'Lucrări de popularizare'.

Seria V - Îndrumări tehnice pentru silvicultură

A debutat în anul 1933, anul înfiinţării ICEF, fiind denumită iniţial 'Seria a III-a Norme. Instrucţiuni'. În cadrul acesteia, Institutul publica lucrările care erau supuse spre aprobare Ministrului Agriculturii şi Domeniilor norme sau instrucţiuni provizorii pe care „administraţiile silvice pendinte de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor să fie obligate să le pună în aplicare” în activitatea de gospodărire a pădurilor. Prima lucrare a fost cea a lui Georgescu, C.C., 1933. Oidium-ul stejarului (Microsphaera alphitoides Griff) – Instrucţiuni provizorii pentru combaterea lui. ICEF, Seria a III-a, Bucureşti.

Seria VI - Manuale, monografii, tratate

Include lucrări de sinteză pentru un anumit domeniu, de la manuale pentru uzul studenţilor sau al practicientilor, până la lucrări teoretice cu un grad de complexitate mai ridicat (tratate/monografii).


Website Editura Silvică

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"