Evenimente

14 December 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

19 November 2018

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

9 November 2018

Anunt pentru ocuparea de po...

Anunt pentru ocuparea de po...

7 November 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 September 2018

International Scientific Co...

International Scientific Co...

14 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

11 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 August 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 August 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

18 August 2018

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

27 July 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

25 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

21 June 2018

Concurs pentru promovare in...

Concurs pentru promovare în...

18 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

30 May 2018

Master Student position

Master Student position

24 May 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 May 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 March 2018

Postdoctoral Research Fello...

Postdoctoral Research Fello...

13 March 2018

Achiziție Pachet set echipa...

Achiziție Pachet set echipa...

2 March 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 February 2018

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

7 February 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 January 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

14 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Workshop „Promovarea transf...

Workshop „Promovarea transf...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

8 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 November 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

25 October 2017

Salonul Cercetării Româneșt...

Salonul Cercetării Româneșt...

23 October 2017

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

23 October 2017

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

21 July 2017

Anunț public nr. 2, solicit...

Anunț public nr. 2, solicit...

18 July 2017

Anunț public solicitare Avi...

Anunț public solicitare Avi...

15 July 2017

Two PhD Positions on forest...

Two PhD Positions on forest...

3 July 2017

Proiectul “Creșterea compet...

Proiectul “Creșterea compet...

29 June 2017

Concursuri pentru promovare...

Concursuri pentru promovare...

27 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

19 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARATII LA IMPREJMUIRE(GARD) SEDIU S.C.D.E.P. CAMPULUNG MOLDOVENESC

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție ” LUCRARI INLOCUIRE SI REPARATII LA IMPREJMUIRE(GARD) SEDIU S.C.D.E.P. CAMPULUNG MOLDOVENESC

 

 

Autoritatea contractantăI.N.C.D.S. „Marin Dracea” B.E. Tomnatic Campulung Moldovenesc vă invită să depuneți ofertă de preț pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări: ”LUCRARI INLOCUIRE SI REPARATII LA IMPREJMUIRE(GARD) SEDIU S.C.D.E.P. CAMPULUNG MOLDOVENESC

 

1.      Denumirea Autorității Contractante și date de contact: I.N.C.D.S. „Marin Dracea” B.E. Tomnatic Campulung Moldovenesc,Calea Bucovinei nr. 73 bis, tel: 0230/314044; fax: 0230/314041

2.      Sursa de finanțare:  fonduri proprii

3.      Categoria contractului: Lucrări

Denumirea contractului: ”LUCRARI INLOCUIRE SI REPARATII LA IMPREJMUIRE(GARD) SEDIU S.C.D.E.P. CAMPULUNG MOLDOVENESC

4.      Procedura de achiziție conform legii : Achiziție directă în conformitate cu art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016

5.      Cod clasificare CPV: 44313100-8 Imprejmuire cu plasa metalica

6.      Valoarea estimata a achiziției: 27.205,00 lei fără TVA

7.      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

8.      Actualizarea prețului contractului: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

9.      Termenul de execuție a lucrărilor : 22 decembrie 2017

10.  Perioada de garanție a lucrărilor: 12 luni

11.  Garanţia de bună execuţie a contractului : în cuantum de 5 % din valoarea contractului, fără TVA.Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.40 din H.G. 395/2016.

 

12.  Modul de prezentare a ofertei :

Oferta va fi prezentată într-un exemplar original și va conține urmatoarele documente:

-          Scrisoare de înaintare, conform Formular 1

-          Documente de calificare :

  • Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 (Formular 2);
  • Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 (Formular 3);
  • Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 (Formular 4);
  • Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (Formular 5);
  • Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (Formular 8);
  • Propunerea Financiară, conform Formularului 6 și  Anexă la Formularul 6;
  • Propunere Tehnică, întocmită pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, conform Formularului 7.

13.  Cerințele minime de calificare și formalitățile care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc in documentația de atribuire atașată acestei invitații de participare, care este compusa din:

-          Caietul de sarcini;

-          Modele de formulare.

14.  Plata se va face pe bază de factură, cu ordin de plată.

Condiții de plată: Plata se va face în lei, pe bază de factura fiscala, cu ordin de plată, după recepția lucrării.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la comunicarea facturii de către acesta, 30 zile.

15.  Locul de depunere a ofertelor: I.N.C.D.S. „Marin Dracea” B.E.Tomnatic Campulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr.73 bis,Campulung Moldovenesc, jud. Suceava, Secretariat.

16.  Ofertantul trebuie să sigileze originalul marcând corespunzător plicurile cu ”Original” (1 exemplar)

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele care însoțesc oferta, propunerea tehnică și propunerea financiară pot fi introduse în același plic.

Plicul exterior trebuie să fie marcat astfel :

Către  : I.N.C.D.S. „Marin Dracea” B.E.Tomnatic Campulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr.73bis.;

Ofertă pentru achiziția directă : LUCRARI INLOCUIRE SI REPARATII LA IMPREJMUIRE(GARD) SEDIU S.C.D.E.P. CAMPULUNG MOLDOVENESC. A nu se deschide înainte de data ....... ora......, (ora și data stabilite în anunțul/invitația de participare)

Atenție! Scrisoarea de înaintare se va prezenta separat, în afara plicurilor

17.  Durata de valabilitate a ofertelor : 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

18.  Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici (daca este cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu – www.icas.ro

19.  Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va publica pe site-ul propriu - www.icas.ro

20.  Limba de elaborare a ofertei: Română

21.  Documentația de atribuire este publicata pe site-ul propriu: - www.icas.ro

22.  Data limita de depunere a ofertelor: 23 octombrie 2017

23.  Retrageri / Modificări : Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

24.  Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt depuse după termenul limită pentru depunere înscris la pct. 23.

25.  Căi de atac: În conformitate cu Legea 101/2016.

Nu se acceptă oferte alternative.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu accepta ofertele care nu respectă cerintele minime din documentaţia de atribuire ataşată.

Operatorul economic a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare  are obligația de a încărca oferta în catalogul electronic disponibil la adresa www.e-licitație.ro, iar atribuirea se va realiza prin intermediul SEAP-ului, conform prevederilor Legii 98/2016. 

 

ERATĂ: În documentația atașată mai jos era trecută greșit data limită de depunere 16 octombrie 2017, data este 23 octombrie 2017.

 

Caiet de sarcini

Invitație participare împrejmuire gard

Model formulare lucrăriCăutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"