Evenimente

14 December 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

19 November 2018

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

9 November 2018

Anunt pentru ocuparea de po...

Anunt pentru ocuparea de po...

7 November 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 September 2018

International Scientific Co...

International Scientific Co...

14 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

11 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 August 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 August 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

18 August 2018

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

27 July 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

25 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

21 June 2018

Concurs pentru promovare in...

Concurs pentru promovare în...

18 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

30 May 2018

Master Student position

Master Student position

24 May 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 May 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 March 2018

Postdoctoral Research Fello...

Postdoctoral Research Fello...

13 March 2018

Achiziție Pachet set echipa...

Achiziție Pachet set echipa...

2 March 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 February 2018

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

7 February 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 January 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

14 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Workshop „Promovarea transf...

Workshop „Promovarea transf...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

8 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 November 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

25 October 2017

Salonul Cercetării Româneșt...

Salonul Cercetării Româneșt...

23 October 2017

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

23 October 2017

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

21 July 2017

Anunț public nr. 2, solicit...

Anunț public nr. 2, solicit...

18 July 2017

Anunț public solicitare Avi...

Anunț public solicitare Avi...

15 July 2017

Two PhD Positions on forest...

Two PhD Positions on forest...

3 July 2017

Proiectul “Creșterea compet...

Proiectul “Creșterea compet...

29 June 2017

Concursuri pentru promovare...

Concursuri pentru promovare...

27 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

19 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunt pentru ocuparea de pozitii vacante de experti externi in cadrul proiectului SIPOCA 395

 

1. Informatii generale

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA deruleaza, incepand cu 26.07.2018, proiectul „Implementarea si dezvoltarea  de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale in domeniul apelor și padurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Apelor si Padurilor pentru sistematizarea si simplificarea legislației din domeniul apelor si realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in domeniul silviculturii”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

In cadrul proiectului se vor elabora studii specifice ce vor sta la baza elaborării procedurilor simplificate destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii, a regulamentelor privind trasabilitatea lemnului, paza fondului forestier la nivel national si de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

In vederea implementarii activitatilor asociate proiectului este necesara completarea colectivelor de lucru cu experti cooptati pentru fiecare dintre specializarile aferente procedurilor realizate. In acest scop, INCDS Marin Dracea, organizează, în perioada 02-09.11.2018, în conformitate cu prevederile OUG nr.59/2000, HG nr. 318/2015 și Legii nr. 53/2003, CONCURS DE DOSARE pentru ocuparea unui post de Expert in cadrul proiectului.

Procedurile vor fi elaborate in cadrul colectivelor de lucru ale INCDS Marin Dracea.

 2. Pozitii disponibile:

Nr. Crt.

Colective de lucru  ale INCDS Marin Dracea  

Denumire pozitie

Numar de pozitii disponibile

Descriere responsabilitati

1

Colectiv de lucru 1 

Expert extern

4

Procedura privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate

2

Colectiv de lucru 2

Expert extern

4

Procedura privind îngrijirea și conducerea arboretelor

3

Colectiv de lucru 3

Expert extern

4

Procedura privind alegerea și aplicarea tratamentelor

4

Colectiv de lucru 4

Expert extern

4

Procedura privind evaluarea  masei lemnoase destinată comercializării

5

Colectiv de lucru 5

Expert extern

4

Procedura privind amenajarea pădurilor

6

Colectiv de lucru 6

Expert extern

4

Procedura privind protecția pădurilor

7

Colectiv de lucru 7

Expert extern

4

Procedura privind regenerarea pădurilor și controlul anual al regenerărilor

8

Colectiv de lucru 8

Expert extern

4

Procedura privind apărarea pădurilor împotriva incendiilor

9

Colectiv de lucru 9

Expert extern

3

Procedura privind paza fondului forestier național

10

Colectiv de lucru 10

Expert extern

3

Procedura privind trasabilitatea lemnului și a materialelor lemnoase

11

Colectiv de lucru 11

Expert extern

3

Procedura privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Perioada estimativa lucrata in cadrul proiectului este de 22 luni, insa aceasta poate suferi modificari in functie de calendarul de implementare a proiectului.

Cu expertii selectati in baza prezentelor norme, INCDS Marin Dracea va incheia contracte individuale de munca pe durata determinata, cu fractiune de norma.Perioada estimativa lucrata in cadrul proiectului este de 22 luni, insa aceasta poate suferi modificari in functie de calendarul de implementare a proiectului.

 3. Condiţii de minime de participare la concurs

a) studii superioare specifice domeniului pentru care candideaza, după caz;

b) 10 ani experienta in domeniu, pe specialitatea pentru care candideaza;

c) pentru candidatii care depun dosare pentru Colectivele de lucru 9, 10 si 11, punctajul minim obligatoriu aferent cerintei nr. 6 din Cap. „Criterii de evaluare” este de 5 puncte pentru calificare.

 4. Dosarul de concurs va cuprinde :

- cerere depunere candidatura conform modelului atasat

-CV semnat de către candidat (CV-ul trebuie sa contina obligatoriu date de contact valide - adresa de e-mail si numar de telefon);

-Copie CI/BI candidat;

-Documente doveditoare ale studiilor si experientei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii superioare de specialitate, adeverintă de la locul de muncă și/sau recomandare din partea instituției/companiei unde a prestat sau prestează activitate în domeniul Procedurii administrative, alte documente doveditoare, dupa caz - certificate conform cu originalul etc.).

 5. Criterii de evaluare

Candidatii inscrisi la concurs, care indeplinesc conditiile minime de participare la concurs, vor fi evaluati in baza grilei de punctaj prezentate mai jos:

 CERINȚA NR. 1.

Personalități recunoscute în domeniul respectiv.

Modalitatea de îndeplinire:

 - afiliere la diverse organisme/organizații științifice/de cercetare/învățământ/producție din silvicultură;

Punctaj:

•  1 afiliere              - 5 pct.

•  2-3 afilieri            - 10 pct.

•   peste 3 afilieri    - 15 pct.

 CERINȚA NR. 2.

Detinerea unui titlu de doctor, grad științific/tehnologic, titlu didactic, grad tehnic productie (doctor; cercetator stiintific I-III/inginer dezvoltare tehnologică  I-III; profesor/conferențiar/șef lucrări; inginer principal/inginer).

Modalitatea de îndeplinire:

- detaliere in CV;

Punctaj:

•   CS gr. III/ șef lucrări /IDT gr. III, inginer                                                 - 5 pct.

•  CS gr. I, II; profesor/conferențiar; IDT gr. I, II; inginer principal                - 10 pct.

•   titlul de doctor                                                                                       - 15 pct.

 CERINȚA NR. 3.

2. Contributii știintifice si/sau tehnice în domeniul respectiv.

Modalitatea de îndeplinire:

- lista lucrări elaborate si/sau publicate, anexă la CV;

Punctaj:

•   1 - 2 lucrări          - 5 pct.

•  3-5 lucrari            - 10 pct.

•  peste 5 lucrari    - 15 pct.

 CERINȚA NR. 4.

Experiență în domeniul specific procedurii administrative, de minim 10 ani.

Modalitatea de îndeplinire:

- detaliere in CV;

Punctaj:

•  10 ani                    - 5 pct.

•  11 - 15 ani           - 10 pct.

•  Peste 15 ani        -  15 pct.

 CERINȚA NR. 5.

A deținut funcții de conducere/coordonare/responsabilitate in domeniul procedurii administrative.

Modalitatea de îndeplinire:

- detaliere in CV;

Punctaj:

•  1-5 ani                  - 5 pct.

•  6 - 10 ani              - 10 pct.

• Peste 10 ani        -  15 pct.

 CERINȚA NR. 6.

Conducere/coordonare responsabilitate în activitatea de paza fondului forestier /trasabilitatea lemnului și a materialelor lemnoase/ valorificarea masei lemnoase

Modalitatea de îndeplinire:

- detaliere in CV;

Punctaj:

• 1-5 ani                  - 5 pct.

• 6 - 10 ani              - 10 pct.

•  Peste 10 ani        - 15 pct.

 6. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatura

Pe e-mail la adresa: laura_andreea.leca@icas.ro (în perioada 2-9 noiembrie 2018), conform calendarului procedurii sau personal la centrala INCDS Marin Dracea din Bdul. Eroilor nr.128, Voluntari, jud. Ilfov in perioada 2-9 noiembrie 2018, numai in zilele lucratoare pana la ora 16,30 exceptie vinerea, pana la ora14,00.

Data limita de depunere a dosarelor de candidatură: 9 noiembrie 2018 , ora 14.00 la sediul INCDS, sau ora 00.00, pe e-mail.

Candidatii ale caror dosare de candidatura vor fi transmise dupa termenul limita si/sau sunt incomplete, vor fi respinsi.

 7. Calendarul procedurii de selectie

<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]-->

Nr. crt.

Etapa procedura/activitate

Perioada/termene-limita

 

1

Anuntul scoaterii la concurs a posturilor de experți externi

02.11.2018

 

2

Înscrierea la concurs și depunerea /transmiterea dosarelor

2-9.11.2018

 

3

Evaluarea dosarelor de concurs și comunicarea rezultatului procedurii de selecție a dosarelor (include aplicarea criteriilor de selectie)

12.11.2018

 

4

Perioada pentru primirea contestatiilor

13-14.11.2018

 
 

5

Solutionarea contestatiilor (daca este cazul) și afișarea rezultatelor finale

15.11.2018

 

6

Încheierea contractelor individuale de muncă pentru experții selectați

16.11.2018

 

 

8. Contestatii


La finalul procedurii de selectie se va intocmi un proces verbal. Rezultatele finale se vor afișa la centrala INCDS Marin Dracea, iar candidații vor fi informati și prin e-mail despre rezultat (admis/repins).

Candidatii declarati respinsi vor avea posibilitatea de a depune contestatie in cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii mesajului de informare/afișării rezultatelor.

Contestatiile vor contine in mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate si se vor depune pe e-mail la adresa: laura_andreea.leca@icas.ro sau personal la centrala INCDS Marin Dracea din Bdul. Eroilor nr.128, Voluntari, jud. Ilfov în perioada 13-14.11.2018.

Contestatiile vor fi analizate de comisia de solutionare a contestatiilor, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal si adus la cunostinta candidatului prin e-mail.

 9. Alte informatii

Informatii suplimentare cu privire la procedura de evaluare pot fi obtinute la sediul INCDS ,,Marin Drăcea”, tel. 0213503238-int.123; 0742153636; e-mail: laura_andreea.leca@icas.ro .

Cerere depunere candidatura

Rezultate Concurs

Rezultate finaleCăutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"