Departamentul Proiectare de Investiţii în Silvicultură

Evenimente

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

22 March 2017

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 March 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Proiectare

Activitate

Se ocupă cu elaborarea de proiecte de investiţii şi îmbunătăţiri funciare în silvicultură. Cercetări aplicative în domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate.

Obiective

a.  elaborarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie în următoarele domenii: 

 • amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale
 • reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate
 • drumuri forestiere
 • spaţii verzi
 • perdele forestiere de protecţie
 • împădurirea terenurilor degradate sau poluate
 • cadastru forestier
 • combaterea avalanşelor
 • înfiinţarea de pepiniere forestiere
 • înfiinţarea de păstrăvării şi fazanerii
 • construcţii forestiere
 • studii privind asigurarea accesibilităţii fondului forestier şi de extindere a reţelei de drumuri

b.  efectuarea de cercetări în domeniul corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate, cu privire la:

 • studiul dinamicii albiilor torenţiale în bazine hidrografice mici preponderent împădurite

 • modelarea matematică a optimizării din punct de vedere hidrologic si antierozional a folosintei terenurilor din bazine hidrografice torenţiale

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea un număr de  20 angajaţi dintre care 9 cu studii superioare ,în cadrul a 3 locaţii (centrala ICAS Bucureşti, Braşov şi Focşani)

Resurse Materiale 

 • echipamente de lucru moderne, de ultimă generaţie, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora (staţii totale, GPS-uri, hardware şi software specializat)

Proiecte relevante

 • Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale (corectarea torenţilor şi ameliorarea terenurilor degradate) - Inventarul lucrărilor executate între anii 1950 – 1992, comportarea şi efectul lor, continuarea acţiunii
 • Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate preluate în zona Dăbuleni (H.G. nr. 876/1997) Direcţia Silvică Târgu Jiu
 • Reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere pe terenuri degradate preluate din sectorul  agricol în Insula Mică a Brăilei
 • Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor transmise în fondul forestier  proprietate publică a statului şi in administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în baza prevederilor H.G. Nr. 1542/2003 – Direcţia Silvică Brăila – Perimetrul de ameliorare Batogu
 • Refacerea lucrărilor calamitate de viiturile din anul 1991 – Amenajarea bazinului hidrografic al torentului Valea Cătiaşu
 • Reconstrucţie ecologică pe terenurile poluate cu reziduuri petroliere din raza ocoalelor silvice: Moineşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmaneşti, Oituz
 • Studiu pentru accesibilizarea fondului forestier naţional
 • Împădurirea terenurilor degradate poluate, degradate antropic din incinta S.C. Arcelor Mittal S.A. Galaţi
 • Realizarea sistemului informatic al inventarului lucrărilor de amenajare a torenţilor
 • Inventarul terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier în scopul aducerii în circuitul productiv – fond forestier – judetul Prahova
 • Reconstrucţie ecologică Copşa Mică
 • Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Vinderel
 • Desecare în pădurea Livada
 • Corectarea torenţilor din Scheii Braşovului
 • Ameliorarea terenurilor degradate preluate din sectorul agricol în judeţul Constanţa - SSC Hârşova
 • Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Dobra – Sebeş

Galerie Foto

Căutare

Broşura ICAS