Concurs de ocupare post Director General INCDS 

Evenimente

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

22 March 2017

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 March 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Ordinul de numire al directorului general al INCDS "Marin Drăcea"

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" are sediul în Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, judeţul Ilfov.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.
Data limita de depunere on-line: 13.11.2016
Ora limită de depunere on-line: 16ºº
Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 30.09.2016
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 13.11.2016 
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 16.11.2016 
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I 23.11.2016 
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II 25.11.2016 
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 12.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs.

Date de contact: Laura Marin (email: laura.marin@ancs.ro, tel. 021.316.29.77); Liliana Cazac (email: liliana.cazac@ancs.ro, tel. 021.316.29.77); Adriana Elena Moța (email: adriana.mota@ancs.ro, tel. 021.317.19.81).
Documente oferite spre consultare

A. Regulamentul de organizare si functionare a INCDS Marin Drăcea

B. Contractul colectiv de munca in vigoare, incheiat conform legii

C. Ultimele doua rapoarte anuale de activitate ale INCD

Raport 2014; Raport 2015

D. Ultimele doua bilanturi contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, intocmite conform legii, precum si indicatorii de referinta din ultimul an incheiat

Bilant 2014; Bilant inchidere ICAS iunie 2015 ;Bilant 2015

E. Lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate in derulare
F. Raport financiar care include: ultima balanta de verificare, situatia patrimoniului, situatia economico-financiara pentru anul in curs, cheltuieli si venituri estimate pentru urmatorii 4 ani, rezultate din contracte si obligatii in curs

Raport financiar

G. Lista cu principalele acte normative aplicabile INCD
H. Acte normative specificecare stabilesc standardele minimale nationale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetator stiintific gradul I si respectiv, de cercetator stiintific gradul II
I. Domeniul/domeniile de cercetare dezvoltare ale INCD
J. Modelul contractului cadru de management ce se va semna cu ANCSI, care include si fisa postului
K. Bibliografia generala:

Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 324/8 iulie 2003 publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr.514 din 16 iulie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 319/ 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003;
Hotararea Guvernului nr. 637/29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003;
Hotararea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020;
Hotararea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020(PNCDI III);
Hotararea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.100 din 9 februarie 2016
Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.icas.ro .

 

Rezultatul contestației depuse după etapa II a concursului pentru ocuparea funcției de director general al INCDS "Marin Drăcea"

Căutare

Broşura ICAS