Departamentul Proiectare de Investiţii în Silvicultură

Evenimente

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

22 March 2017

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 March 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Amenajarea pădurilor

Activitate

Se ocupă cu amenajarea pădurilor şi a altor  terenuri cu vegetaţie forestieră.

Obiective

 • elaborarea de amenajamente  pentru gestionarea durabilă a pădurilor
 • elaborarea de studii de transformare a păşunilor împădurite
 • elaborarea de prognoze şi studii privind resursele de masă lemnoasă la nivel regional şi naţional
 • elaborarea de studii pedologice şi cartări staţionale
 • efectuarea de lucrări de cadastru forestier, fotogrametrie şi geodezie
 • întocmirea de planuri topografice (triangulaţie, restituţie fotogrametrică şi cartografie)
 • întocmirea şi multiplicarea de hărţi forestiere

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea un număr de 238 angajaţi permanenţi,  din care

142 cu studii superioare. Activitatea se desfăşoară în cadrul a 9 ateliere: centrala ICAS Bucureşti, Bacău, Bistriţa, Braşov, Caransebeş, Craiova, Oradea, Piteşti, Roman 

Departamentul de fotogrammetrie digitală şi GIS are 9 specialişti dintre care : 4 sunt angajaţi cu studii superioare, iar 5 sunt tehnicieni.

Resurse Materiale

 • atelierele de amenajare a pădurilor dispun de instrumente şi echipamente de lucru moderne, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora ( staţii totale, GPS, Vertex III, clupe, burghie Pressler, bază de date cartografică, baze de date GIS şi alfanumerice, software şi hardware adecvate, echipamente de restituţie fotogrammetrică digitală, maşini de teren)
 • echipamente pentru activităţile de fotogrammetrie digitală, cartografie digitală şi GIS: reţea de computere, scaner-e şi plotter-e, soft-uri specifice ArcGIS, ArcEditor 9.1 şi ArcEditor 9.2, ArcGis Publisher, ArcView 9.1, Autodesk Map 3D 2007 şi Raster Design 2007, VP Raster, ACDSee, WideImage
 • baze de date în format electronic pentru toate ocoalele silvice amenajate de ICAS după anul 1995
 • o bază cartografică (planuri topografice) utilizată în lucrările de amenajare a pădurilor şi o arhivă ce cuprinde amenajamentele elaborate de-a lungul timpului, începând din anul 1948

Proiecte relevante

 • trecerea de la sistemul de amenajare pe păduri ( sau pe serii), la sistemul de amenajare de concepţie românească pe mari unităţi forestiere şi apoi pe ocoale silvice şi organizarea unitară a lucrărilor
 • elaborarea instrucţiunilor şi a normelor tehnice de amenajare a pădurilor (anul 1948) şi revizuirea acestora (in următorii ani: 1949, 1951, 1953, 1959, 1969, 1980, 1986 şi 2000) prin valorificarea experienţei acumulate şi a rezultatelor cercetătorilor în domeniu
 • elaborarea de noi metode de amenajare( de concepţie românească) pentru stabilirea metodei creşterii indicatoare pentru codru regulat, de procedee pentru stabilirea posibilităţii pădurilor de crâng, pentru conversiunea de la crâng la codru, pentru codru cvasigrădinarit ( suprafaţă periodică revocabilă)
 • ameliorarea procedeelor şi tehnicilor de lucru prin valorificarea rezultatelor cercetării din: dendrometrie, pedologie, tipologie, conservarea biodiversităţii etc, privind utilizarea tabelelor de cubaj, tabelelor de producţie, tabelelor de sortare, a cheilor de determinare a solurilor, a tipurilor de staţiuni şi păduri etc.
 • realizarea unui program informatic specific amenajărilor pădurilor ( AS2 – amenajări silvice) ce a permis prelucrarea automată a datelor de descriere parcelară
 • abordarea amenajării pădurilor din perspectivă sistemică, stabilind lucrările ce trebuie efectuate de către organele de execuţie pentru conducerea din punct de vedere structural a pădurii spre starea de eficacitate funcţională maximă în raport cu sarcinile gospodăriei silvice
 • introducerea sistemului informatic geografic (GIS) în amenajarea pădurilor şi realizarea bazelor de date în sistem GIS pentru un număr de 47 ocoale silvice şi 6 baze experimentale , cu o suprafaţă totala de cca. 612 000 ha ( 10 % din fondul forestier naţional)
 • perfecţionarea procedeelor de determinare a mărimii posibilităţii de produse principale pentru pădurile de codru şi crâng
 • amenajarea întregului fond forestier al României în perioada 1948-1956 şi revizuirea amenajamentelor la fiecare 10 ani
 • modernizarea bazei conceptuale a amenajamentului românesc prin acordarea unei importanţe mărite obiectivelor ecologice ale gospodăririi silvice , prin extinderea şi interpretarea principiilor amenajării pădurilor în sens ecologic şi abordarea amenajamentelor ca sistem cibernetic

Galerie Foto

Căutare

Broşura ICAS